eskola600-klik

 

Ve školním roce 2017/2018 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 97 žáků, z kterých zatím 79 vykonalo úspěšně maturitní zkoušku. Zpracované údaje o jejich pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 89 respondentů, které byly dodány do 27. 9. 2018. Informace o svém uplatnění nedodalo 8 absolventů, což činí asi 8 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, asi 60 % z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách, z toho nejvíce z nich studuje ekonomické obory. Pět respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR nastoupilo 19 respondentů, tj. asi 21 %, což je o 17 % více než v loňském roce. Tři respondenti se rozhodli pro dlouhodobou práci v zahraničí. Devět respondentů je vedeno na úřadu práce, což tvoří asi 10 %. Jedná se především o absolventy, kteří neuspěli u maturitní zkoušky v podzimním termínu.

kp2018 1

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory.

kp2018 2 

Pozn.: Sedm absolventů neuvedlo bližší informace o svém studiu na VŠ.

 

Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

kp2018 3

 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 9 let.

kp2018 4

Pozn.: Údaje v procentech jsou zaokrouhlené, takže jejich součet v tabulkách někdy nedává
100%. Od roku 2017 jsou do výsledků průzkumu zahrnuti i absolventi, kteří nevykonali
úspěšně maturitní zkoušku.

kp2018 5

Mgr. Hana Skalská, 28. 9. 2018

Pin It