eskola600-klik

 

Ve školním roce 2016/2017 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii 110 žáků,
z kterých zatím 103 vykonalo úspěšně maturitní zkoušku. Zpracované údaje o jejich
pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 92 respondentů, které byly dodány
do 27. 9. 2017. Informace o svém uplatnění nedodalo 18 absolventů, což činí asi 16 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, asi 78 % z celkového
počtu respondentů, studuje na vysokých školách, z toho asi 57% studuje ekonomické obory.
Dvě absolventky studují v zahraničí, jedna na univerzitě v Londýně a jedna na univerzitě
v Dánsku. Šest respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR
nastoupili jen 4 respondenti, tj. asi 4 %. Jazyky v rámci pomaturitního studia studuje 1
respondent a šest respondentů se rozhodlo pro dlouhodobou práci v zahraničí. Tři respondenti
jsou vedeni na úřadu práce, což tvoří asi 3 %.

kp2017 1

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory.

kp2017 2 

 Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

kp2017 3

 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 8 let.

kp2017 4

Pozn.: Údaje v procentech jsou zaokrouhlené, takže jejich součet v tabulkách někdy nedává 100%. Od roku 2017 jsou do výsledků průzkumu zahrnuti i absolventi, kteří nevykonali úspěšně maturitní zkoušku.

kp2017 5

Mgr. Hana Skalská, 28. 9. 2017

Pin It