Ve školním roce 2015/2016 ukončilo denní studium na naší obchodní akademii včetně
úspěšného vykonání maturitní zkoušky 87 absolventů. Zpracované údaje o jejich
pomaturitním uplatnění jsou založeny na informacích od 85 respondentů, které byly dodány do 20. 9. 2016. Informace o svém uplatnění nedodali 2 absolventi, což činí asi 2 %.

Z výsledků průzkumu vyplývá (viz tabulka č. 1), že většina absolventů, asi 64 % z celkového počtu respondentů, studuje na vysokých školách. Asi jedenáct procent respondentů se stalo studenty vyšších odborných škol. Do zaměstnání v ČR nastoupilo 9 respondentů, tj. asi 11 %, jazyky v rámci pomaturitního studia studuje 7 respondentů a jeden respondent pracuje v zahraničí. Pět respondentů je vedeno na úřadu práce, což tvoří asi 6 %.

kp2016 1

Pozn.: Procenta jsou zaokrouhlená na celé jednotky.

 

Tabulka č. 2 udává přehled uplatnění našich absolventů na vysokých školách. Z ní je patrné, že nejvíce našich absolventů studuje ekonomické obory, zejména na VŠB-TU v Ostravě.

kp2016 2 

 Tabulka č. 3 popisuje umístění absolventů na jednotlivých oborech vysokých škol.

kp2016 3

 

Tabulka č. 4 zobrazuje uplatnění našich absolventů za posledních 7 let.

kp2016 4

 

kp2016 5

Mgr. Hana Skalská, 25. 9. 2016