eskola600-klik

Naše škola hostitelem celorepublikového setkání škol UNESCO

Sekretariát České komise pro UNESCO při MZV ČR pověřil v uplynulém školním roce Obchodní akademii a VOŠS organizací 29. Valné hromady Sítě přidružených škol UNESCO.

Ve dnech 25.-26. září 2023 se tedy naše škola zhostí významné společenské události, kdy v Ostravě přivítá delegáty 54 základních, uměleckých i středních škol z celé ČR spolu se zástupci  Sekretariátu UNESCO pod vedením PhDr. Františka Meda, kteří na každoroční valné hromadě zhodnotí naplnění témat vyhlášených pro rok 2022/2023 a vyhlásí témata nová. Letos půjde navíc o setkání mimořádné, protože proběhnou volby nového Koordinačního týmu. Záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmana MSK pro školství Mgr. Stanislav Folwarczny a osobní účast přislíbil i ministr MŠMT doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.

Věříme, že půjde opět o plodné setkání, během něhož své kolegy ze spřátelených škol v čase volna provedeme Dolní oblastí Vítkovic a jinými zajímavými místy města Ostravy, včetně prostor obou našich škol, kde bude pro hosty připraveno i kulturní představení našich studentů.

PhDr. Tomáš Caloň a Mgr. Alena Koubková
koordinátoři UNESCO při OAO

 

Informace pro účastníky

Program 25. 9. - 26. 9. 2023

Pin It