Zlaté a stříbrné certifikáty DofE na hřebenu Nízkých Tater

DoFE Tatry 4

I v letošním školním roce pokračujeme s DofE na stříbrné a zlaté úrovni. Právě teď jsme dokončili DofE expedici. Tu absolvovali čtyři  stateční: tři z 3. B – Aneta, Adam a Katka na stříbrné úrovni a Monika ze 4. S na zlaté úrovni. Cvičná akce se kvůli koronaviru a karanténě nekonala,  ostrá  proběhla v druhém zářijovém týdnu v Nízkých Tatrách.

Těžký batoh na zádech bránil v pohybu ze sedu, ale dokázal změnit procházku v přírodě v úkol, který se musí dokončit. V silném větru na hřebeni zase působil jako stabilizátor. Večerní únava byla potom nevyhnutelná.

Expedice se zúčastnily dívky, které již během roku pracovaly na stanoveném cíli v dalších třech oblastech (charitativní činnost, rozvíjení talentu, sport). Vyvrcholením snažení bude předání zlatého certifikátu v Praze jedním z členů  britské královské rodiny dne 21. října 2020 a předání stříbrných certifikátů na podzim 2020 v Ostravě.

DoFE Tatry 1.jpgDoFE Tatry 2.jpgDoFE Tatry 3.jpgDoFE Tatry 4.jpgDoFE Tatry 5.jpgDoFE Tatry 7.jpgDoFE Tatry 8.jpgDoFE Tatry 10.jpgDoFE Tatry 9.jpg


AdmirorGallery 5.2.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.

2. místo v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti

soč logoPrůběh 42. ročníku SOČ narušila mimořádná pandemická situace v naší zemi. Při platném nouzovém stavu hrozilo, že poprvé v historii soutěže nebudou moci žáci obhajovat své výzkumy před porotou. Poněvadž účastníci, včetně našeho žáka Petra Navrátila (3. E), využili online nástroje, mohli obhájit své práce před porotou v okresním a posléze krajském kole.

 

V okresním kole Petr prezentoval svou odbornou práci na téma Analýza vztahů a souvislostí mezi závislostním chováním na internetu a kognitivními funkcemi u adolescentů, včetně videoprezentace, která v tomto ročníku nahradila fyzickou obhajobu před porotou. Jeho práce postoupila do krajského kola SOČ, které probíhalo 7. května 2020 na speciálně zřízeném online fóru webových stránek soutěže, kde Petr obhájil 1. místo.

Dne 13. června proběhlo celostátní kolo, v němž Petr obhájil 2. místo.

Děkujeme mu za jeho práci, trpělivost, ctižádost a reprezentaci naší obchodní akademie.

 

Získání mezinárodního certifikátu

Výuka praktického odborného předmětu fiktivní firma má na OA v Ostravě - Mariánských Horách dlouholetou tradici. Jejím cílem je přiblížit teoretické vzdělávání reálným podmínkám fungování firmy. Proto se stalo tradicí, že žáci v rámci fiktivní firmy spolupracují s firmou reálnou. Získají tak znalosti z oblasti podnikání a po absolvování studia mohou založit vlastní firmu, k čemuž velmi často dochází.

Škola díky zapojení do řady evropských projektů navázala spolupráci s některými zahraničními školami právě v oblasti výuky a fungování fiktivních firem a vytvořila koncept regionálního veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí, na němž mohou žáci své fiktivní firmy prezentovat a získávat ocenění v několika kategoriích.

Na letošním 12. ročníku Ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí se představila také nová podoba fiktivní firmy, a to společná mezinárodní fiktivní firma. Ta mohla vzniknout jen díky realizovanému evropskému projektu zemí Visegrádské čtyřky. Žáci oboru obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod vytvořili akciovou společnost ChartEco, na níž se podílely školy ze všech čtyř zemí V4. Obchodní akademie z Ostravy - Mariánských Hor v této akciové společnosti zastupovala mateřskou společnost. Fiktivní firmě ChartEco poskytla odbornou a konzultační pomoc reálná mezinárodní firma Stroenzo. Obě firmy, fiktivní i reálná, jsou zaměřeny na výrobu papíru, ekologických výrobků z papíru a obalů, které nahrazují plast. Firma Stroenzo podniká v rámci udržitelného rozvoje a tento princip se snažili naplnit žáci i v rámci vytvořené fiktivní firmy.

Takto realizovaný projekt mezinárodní fiktivní firmy je ojedinělý, proto za něj získala škola v březnu 2020 ocenění od mezinárodní centrály Europenu v podobě Certifikátu od Europen – PEN International za příklad dobré spolupráce.

Cert Europen PEN

 

 

Vítězství v soutěži - Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků?

Na konci září vyhlásil Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Opolským vojvodstvím a Ostravskou univerzitou soutěž pro žáky základních a středních škol o nejzajímavější multimediální prezentaci na téma „Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů – Poláků“.

Ve svých pracích se žáci zamýšleli nad vším, co nás s našimi sousedy spojuje či rozděluje, někteří se zaměřili na významné historické události, či osobnosti nebo představili polské turistické zajímavosti. Soutěžící si vyzkoušeli práci s informacemi z různých zdrojů, jejich kritickým vyhodnocováním a následným zpracováním pomocí moderních multimediálních prostředků. Do soutěže se zapojilo 11 žáků naší školy pod vedením Mgr. Zdeňky Zamazalové. Všem soutěžícím patří ocenění, protože práce byly velmi kvalitní a mezi prezentacemi byly malé rozdíly. A kdo nakonec zvítězil? 

V kategorii střední školy zvítězil Jakub Rozsypal (1. E) s prací „Polská města“. Na 2. místě se umístila Kristýna Kubicová (3. E) s prací „Koncentrační tábor v Osvětimi“. Až na další místa se zařadili žáci gymnázií Moravskoslezského kraje.

Slavnostní vyhlášení vítězů a předávání cen proběhlo ve čtvrtek 9. ledna 2020 v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Středoškolská odborná činnost 2019 – 1. v kraji

SOČ kopieDne 16. dubna se naši nadaní žáci Petr Navrátil, Nela Dubská a Kateřina Vantuchová (2. E) zúčastnili okresního kola Středoškolské odborné činnosti 2019, které se konalo na Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Soutěžící obhajovali své práce ve dvou  oborech: historie a pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Žáci byli velmi úspěšní!

Kateřina Vantuchová obsadila 2. místo s prací Armáda za třicetileté války. Petr s  Nelou získali 1. místo za obhajobu práce Digitální demence a postoupili do krajského kola, jež proběhlo na Vysoké škole báňské - technické univerzitě v Ostravě dne 10. května.

V obrovské konkurenci kvalitních prací krajského kola byli naši žáci opět nejlepší.

Petr s Nelou získali 1. místo a postupují se svou prací do celostátního kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí!

Mgr. Eva Mikulíková – školní garant SOČ

 

Kandidát OAO na mezinárodní zasedání Evropského parlamentu mládeže

2019 EYP Plzen 1Ve dnech 21.-24. března 2019 se v Plzni konala Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže (EYP) s cílem vybrat 4 delegace a 12 individuálních kandidátů z celé ČR na mezinárodní zasedání EYP. Ve velmi silné konkurenci gymnázií z celé ČR zaujal náš Martin Obercián z 2. E, který nás bude reprezentovat ve Valencii (Španelsko) nebo v Hamburku (Německo).
Blahopřejeme!
 
 
2019 EYP Plzen 22019 EYP Plzen 32019 EYP Plzen 42019 EYP Plzen 62019 EYP Plzen 72019 EYP Plzen 82019 EYP Plzen 92019 EYP Plzen 5

Sdílení nebo život?

 ODB konference 2016 01

"Sdílení nebo život?" - to je název práce Kristýny Kostkové, Terezy Nguyenové a Michaela Pavelky ze 4. A, která porotu nejvíce zaujala.

 
 
 
 
20. 12. 2016 se v aule Technické univerzity Ostrava konala studentská odborná konference v rámci projektu Systematická podpora talentovaných žáků na OA Ostrava – Mariánské Hory, která byla financována z rozpočtu Statutárního města Ostrava.
 
12 žákovských týmů prezentovalo výsledky svého bádání. Témata byla různorodá: Akustika ve vnitřním a vnějším prostředí, Motivace žáků ve výuce ekonomických předmětů na OA, Kola pro Afriku, Jiné podnikání, Jak ovlivnila uprchlická krize v Evropě exkurzi studentů do zemí Beneluxu, Problematika mladých voličů, Život na sociálních dávkách, Uvedení nového produktu na trh, Poznatky žáků z účasti na zahraniční odborné praxi ve Španělsku, Od černé Ostravy k světlým zítřkům, Válečné konflikty a jejich vliv na lidi.
 
ODB konference 2016 02ODB konference 2016 03ODB konference 2016 04ODB konference 2016 05ODB konference 2016 06 

 

Účetní tým 2017: PRAHA - finále

V pátek 6. ledna 2017 proběhlo v Praze finále soutěže Účetní tým 2017. Tři naši studenti – Denisa  a Hanka ze 4. A a Miroslav ze 4. B se do finále probojovali z moravského kola, ve kterém získali 2. místo.
 
Pražské finále mělo opět 3 části. V prvním kole řešili studenti případovou studii. Semifinále probíhalo formou „Riskuj“. Náš tým postoupil až do finále, v němž nakonec obsadil výborné 5. místo. Vzhledem k tomu, že se celkově do soutěže zapojilo 40 soutěžních týmů, je 5.místo opravdu úžasný výsledek.
 
2017 UCE finale
2017 UCE finale diplom
 
Denise, Hance a Mirkovi blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.

 

Krajské finále ve florbalu dívek 2017

Dne 20. 3. florbal 2017 finale2017 proběhlo v Paskově krajské finále ve florbalu dívek. I přes komplikace s dopravou tým na místo dorazil. Hned prvním zápasem dívky všem ukázaly, že jsou ve skvělé formě a přijely zvítězit. Dokonce i druhý a třetí zápas to potvrdil. Cesta za výhrou se ale zkomplikovala těsně před cílem, kdy hráčky už trochu znavené nestačily soupeřkám, a tak 2 zápasy prohrály. I tak předvedly skvělý výkon a to vše jim stačilo k úžasnému 3. místu. Všem členkám děkujeme za výbornou reprezentaci školy.

 

Naši studenti byli opět úspěšní v FCE!

FCE

Srdečně gratulujeme třem studentkám, které se odvážily vyzkoušet si úroveň své angličtiny a v únoru úspěšně složily FCE passcertifikát FCE, který zaštiťuje Cambridgeská univerzita. First Certificate in English, který je velmi náročný, složily v jazykové škole Cloverleaf. FCE ověřuje všechny jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaní a mluvený projev. Hodnotí se také úroveň slovní zásoby a gramatiky.

 Tato jazyková zkouška je obrovskou výhodou při přijímacích řízeních na vysoké školy, nejen pokud chcete studovat angličtinu, nebo při hledání zaměstnání, a je mezinárodně uznávaná.

OAO na tyto zkoušky připravuje odvážlivce již osm let. Nejlepší angličtináři se připravují intenzivně dvě hodiny týdně, a to zcela zdarma.

Nechcete to příští rok zkusit také vy?


 

Úspěch v certifikaci English for Business

 

EFB 2018 certV dubnu 2018 se 33 studentům 4. ročníku podařilo složit EFB zkoušku londýnské obchodní komory s úspěšností 100 %.


Certifikáty budou předány spolu s maturitním vysvědčením dne 15. června 2018 v 10:00.Blahopřejeme!


 

Rok 2016 - certifikace přírodní zahrady OAO

Obchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory má hned na počátku školního roku důvod k oslavě. Zahrada školy prošla dne 6. 9. 2016 přísnou certifikací a byla zařazena do mezinárodního systému přírodních zahrad. Projekt  vznikl v Rakousku a jeho cílem je vrátit do zahrad původní druhy rostlin a vytvořit v zahradě příjemné útočiště pro živočichy i člověka.
 
2016 certifikace zahrady
Na přeměně původní zahrady v přírodní pracovali žáci a učitelé celý loňský rok v rámci projektu Otevřená zahrada, který byl finančně podpořen Krajským úřadem MSK. V rámci projektu byla zahrada obohacena o několik nových prvků. Založen byl kompost, na který žáci odhazují organické zbytky. Do zahrady přibyly domečky pro zvířata – ježkovník, hmyzí hotel, krmítka i ptačí budky. Vysazené bylinky žáci používají při přípravě jídel a nápojů ve Studentské společnosti. Celá zahrada byla vybavena  informačními  tabulemi, které žákům i učitelům poskytují cenné informace.
 
Největším úspěchem je skutečnost, že zahrada se stala součástí života školy a je využívána k nejrůznějším školním akcím jako jsou například Dny zdraví. Zároveň je však i příjemným místem, kde mohou žáci i učitelé načerpat energii o přestávkách a volných hodinách. 
 
Mgr. Alena Koubková
 

 

OAOčko se v Třinci neztratilo!

Redakce školních časopisů se každoročně setkávají. Vyměňují si zkušenosti, porovnávají své články, titulky, grafiku, zkrátka vše, co se dá.

Tinec 1Náš tým se 17. května vypravil do třinecké knihovny, kde proběhlo setkání redakcí školních časopisů z Moravskoslezského kraje v rámci celorepublikové soutěže „Školní časopis roku 2017“. Soutěž doprovázely zajímavé workshopy: studenti si mohli vyzkoušet roli tiskového mluvčího, zamýšleli se nad principy reklamní strategie. Zjistili, co znamená tajemná zkratka LARP (Living Action Role Play), snažili se přijít na to, jak se co nejlépe zorientovat v informačním chaosu mezi polopravdami a hoaxy.

 

Tinec 2Časopisy byly hodnoceny porotou i samotnými redakcemi v různých oblastech. OAOčko získalo 3 ocenění: 1. místo za titulku, 3. místo v kategorii Cena školních redakcí a 5. místo v hlavní kategorii.

 

Jsme rádi, že jsme se v krajské konkurenci neztratili, a těšíme se na podzimní celostátní kolo. Držte nám palce!