Pripravny kurz 2019Ve školním roce 2019/2020 budeme rovněž pořádat přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Podrobnosti budou připraveny v listopadu 2019.

Takto to probíhlalo letos:

Pro zájemce o studium (nejen na naši školu) připravujeme intenzivní přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Kurzy probíhají s jedinou výjimkou vždy ve středu od 15:00 h v budově naší školy.

Kurzy probíhají v učebnách C200, C201, C202. Rozmístění žáků do jednotlivých učeben je vždy zveřejněno před zahájením kurzu na vrátnici školy a na dveřích učeben. Přineste si psací potřeby, svačinu, přezůvky, bystrou mysl a dobrou náladu. Vstup do budouvy přes "zadní" vrátnici - vrátnici Domova mládeže. Časový rozvrh kurzů zde.


Český jazyk a literatura
- celkové kurzovné 500 Kč. Termíny: 13. 2., 27. 2., 13. 3., 25. 3., 3. 4.

Matematika - celkové kurzovné 500 Kč. Termíny: 20. 2., 6. 3., 20. 3., 25. 3., 10. 4.

 
V pondělí 25. 3. proběhly "přijímačky nanečisto". Výsledky uchazečů, kteří navštěvují kurzy, se dozví v kurzech a bude proveden rozbor úloh. Výsledky uchazečů, kteří nenavštěvují kurzy, jsou ke stažení zde pod přiděleným číslem účastníka testů. Pokud máte zájem do testů nahlédnout, jsou k dispozici na sekretariátu školy.

 

Pin It