Přijímací řízení - aktuální informace

Středeční přípravné kurzy k přijímacím zkouškám jsou zrušeny. Podrobnější informace zde.

Termín a organizace jednotné přijímací zkoušky

Termín jednotné přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 8. června 2020.
Uchazeči konají jednotnou přijímací zkoušku pouze na škole, kterou uvedli v přihlášce na prvním místě. Samozřejmě výsledky obdrží rovněž škola uvedená na druhém místě uchazeče a zpracuje výsledky dle svých kritérií.
Základní čas pro test z matematiky byl navýšen o 15 minut, pro český jazyk o 10 minut, kritéria pro přijetí (viz níže) zůstávají v platnosti.

K jednotným testům na naši školu se dostavte nejpozději v 8:10 h. Přineste si pozvánku, doklad totožnosti, čestné prohlášení o zdravotním stavu, svačinu, povolené pomůcky, bystrou mysl a dobrou náladu.

Pozvánky s podrobnými informacemi již byly odeslány. Pokud jste pozvánku neobdrželi, urychleně nás kontaktujte. Pozvánka obsahuje:

 • organizační pokyny, čas přijímaček, povolené pomůcky, další postup
 • pozvánku vygenerovanou CERMATem (uchazeči bude rovněž odeslaná na e-mail, pokud jej zákonný zástupce uvedl v přihlášce)
 • kritéria přijímacího řízení
 • bezpečnostní pokyny
 • čestné prohlášení

Uchazeči jsou povinni řídit se v průběhu jednotné přijímací zkoušky bezpečnostními pravidly na ochranu zdraví.

Pravidla pro ochranu zdraví v průběhu přijímacích zkoušek zde.
Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění zde.

Toto čestné prohlášení uchazeč odevzdá na vrátnici naší školy v den přijímaček (řádně vyplněné a podepsané zákonným zástupcem). Bez něj nebude uchazeči povolen vstup do školy.

Aktuální informace MŠMT zde.

Přejeme všem uchazečům mnoho úspěchů v přijímacím řízení.


Nabídka pro školní rok 2020/2021

 Ve školním roce 2020/2021 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

 • obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků,
 • obchodní akademie (63-41-M/02) ŠVP zahraniční obchod - 30 žáků,
 • ekonomické lyceum (78-42-M/02) - 30 žáků,
 • veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - 30 žáků.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.
Žáci budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

 • výsledky jednotné přijímací zkoušky,
 • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
 • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny 16. června 2020 v odpoledních hodinách.


Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky pro uchazeče, kteří se z vážných zdravotních důvodů nemohli zúčastnit řádného termínu a do 3 dnů se písemně omluvili ředitelce školy, je stanoven na 23. června 2020.

Kompletní informace o přijímačkách a jednotné zkoušce včetně vzorových starších testů naleznete na stránkách CERMATu.

Kontaktní osoby

Jana Bagarová - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204.

 

Pin It