Přijímací řízení - aktuálně

Nabídka pro školní rok 2020/2021

 Ve školním roce 2020/2021 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

  • obchodní akademie (63-41-M/02) - přijímáme 30 žáků,
  • obchodní akademie (63-41-M/02) ŠVP zahraniční obchod - 30 žáků,
  • ekonomické lyceum (78-42-M/02) - 30 žáků,
  • veřejnosprávní činnost (68-43-M/01) - 30 žáků.

Bližší informace o nabízených studijních oborech vám rádi poskytneme na dni otevřených dveří, který se uskuteční v pondělí 20. ledna 2020 od 12 do 18 hodin.

Všichni uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, která je součástí kritérií pro přijetí. Ta zahrnují:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Pro zájemce o studium (nejen na naši školu) pořádáme intenzivní přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Budou probíhat v období únor - duben 2020. Zahajujeme 5. 2. 2020.

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 (vyhlášení, kritéria,...) budou zveřejněny do konce ledna 2020. Řádně vyplněnou přihlášku ke studiu je nutno doručit nejpozději 2. března 2020.

 

Pin It