eskola600-klik

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Děkujeme všem zájemcům o studium na naší škole za projevenou důvěru a přejeme mnoho úspěchů v přijímacím řízení. Uchazečům, kteří na přihlášce uvedli čitelný e-mail, byly na tento mail zaslány vygenerované pozvánky z CERMATu. Rovněž byly odeslány prostřednictvím České pošty vytištěné pozvánky a další informace k přijímacímu řízení.
V pátek 16. dubna jsme Vám zaslali poštou podrobnější informace k přijímačkám a hygienická opatření u JPZ.

Aktuálně - 12. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření (plné znění níže), ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy. Uchazečům o střední vzdělávání se umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pokud:

  • nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
  • doloží před přijímací zkouškou při vstupu do budovy naší školy negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu nebo PCR testu provedeného v posledních 7 dnech.

Povinnost provést test má současná základní (střední) škola, na které je uchazeč žákem, na základě jeho žádosti. Doklad o testování na současné škole může uchazeč nahradit jednou z možností, která je uvedena v níže uvedeném opatření MZČR.

Pokud uchazeč nepředloží některý z uvedených dokladů, účast na jednotné přijímací zkoušce na naší škole mu nebude umožněna.

Opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k testování uchazečů před PZ


MŠMT vydalo opatření obecné povahy
(č. j.: MSMT-4337/2021-6) upravující průběh přijímacího řízení:

  • posunut termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)uskuteční se ve dnech 3. a 4. května 2021
  • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021
  • vyhlášená kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti
  • informace o přijímacím řízení společně s pozvánkou k JPZ budou zák. zástupcům uchazečů odeslány v měsíci dubnu, nejpozději 14 dnů před konáním JPZ.

Shrnutí aktualit z MŠMT zde.

 

Nabídka pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Bližší informace o jednotlivých studijních oborech včetně učebních plánů naleznete zde.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Všichni uchazeči budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

 

Kontaktní osoby

Jana Bagarová - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204, Lea Sysalová - 599524215.

 

Obecné informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje.

 

Pin It