eskola600-klik

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

Ředitel Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení po náhradním termínu pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost


Jste mezi přijatými? Zde vám přinášíme informace, jak postupovat dále.

Informace pro přijaté uchazeče
Výběr studovaného druhého jazyka

Jste mezi nepřijatými? Zde naleznete informace, jak postupovat dále.

Informace pro nepřijaté uchazeče
Varianta odvolání proti rozhodnutí


Zákonné zástupce všech uchazečů prosíme o osobní návštěvu školy - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí + odevzdání zápisového lístku, vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, sepsání a podání „odvolání“, poradit se, jak postupovat dále.

Sekretariát školy Vám bude k dispozici od 2. května 2023 v následujícím čase:

  • úterý 2. 5.                8:00 – 17:30 h
  • středa 3. 5.              7:30 – 17:30 h
  • čtvrtek 4. 5.             7:30 – 17:30 h
  • pátek 5. 5.               7:30 – 14:30 h
  • od 9. 5.                    7:30 – 15:30 h, pátek do 13 h

Případně dle telefonní domluvy.

Všem Vám poradíme. Přijatým i nepřijatým.


Telefonní informace o výsledku přijímacích zkoušek nepodáváme.

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 28. 4. 2023 dopoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2023 naleznete na stránkách CERMATu.

 

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Kompletní informace k přijímacímu řízení naleznete na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje, na stránkách CERMATu a na stránkách MŠMT

Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Pin It