eskola600-klik

Informační schůzka

Pokud jste nestihli informační schůzku, můžete si materiály vyzvednout na sekretariátu školy.

Informační schůzka s rodiči přijatých žáků proběhne ve čtvrtek 24. června 2021 v aule naší školy:
16:00 h - obor obchodní akademie a zahraniční obchod (budoucí třídy 1. A, 1. B),
17:00 h - obor ekonomické lyceum a veřejnosprávní činnost (budoucí třídy 1. E, 1. S).

Program
Informace o studiu, harmonogram školního roku 2021/2022, představení třídních učitelů, informace vých. poradce o adaptačním kurzu, informace o činnosti SRPŠ a občanského sdružení. Předpokládaná délka schůzek 35 minut. Z důvodu omezené kapacity auly a hygienických opatření si Vás dovolujeme požádat o účast pouze jednoho zákonného zástupce.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v denní formě vzdělávání.

Výsledky přijímacího řízení včetně seznamu přijatých uchazečů zde.

Rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) ke studiu budou připravena k osobnímu vyzvednutí na sekretariátu školy v pondělí 21. června 2021 od 8:00 - 15:30 h, případně jiný den či čas dle telefonické domluvy. Tel. kontakty uvedeny níže.

 

Průběh 2. kola přijímacího řízení

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 včetně kritérií pro přijetí zde.
Druhé kolo proběhne ve čtvrtek 17. června 2021. Přihlášky lze podat do 16. června 2021.

Přijímací zkuošky se nekonají. Žáci budou přijímáni na základě bodového hodnocení průměrného prospěchu v 1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy základní školy podle stanovených kritérií.

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Kompletní podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií (po náhradním termínu):

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

 

Průběh 1. kola přijímacího řízení

Na základě mimořádného opatření MŠMT ze dne 7. května 2021 (úplné znění zde) může uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na jedné škole a jeden z termínů nekonal, konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání v řádném termínu, pokud potvrdí řediteli školy, na které měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky, do 14. května 2021, že bude konat tuto zkoušku v náhradním termínu. 

Uchazeč může ve školním roce 2020/2021 vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení, pokud byl následně v prvním kole přijímacího řízení přijat ke vzdělávání ve střední škole po konání přijímací zkoušky v náhradním termínu. 

Organizace jednotné přijímací zkoušky 3. a 4. května 2021

K jednotným testům na naši školu se dostavte nejpozději v 8:10 h. Přineste si:

 • pozvánku,
 • občanský průkaz (případně jiný průkaz totožnosti s fotografií) pro doložení totožnosti uchazeče,
 • povolené pomůcky ke zkouškám,
 • ochranný prostředek dýchacích cest - chirurgickou roušku (nově povoleno MZČR) nebo respirátor,
 • doklad o negativním výsledku testování na COVID-19,
 • svačinu, bystrou mysl a dobrou náladu.

Dokladem o negativním výsledku testování na COVID-19 se prokážete při vstupu do budovy naší školy. Seznamte se s dokumentem Hygienická opatření pro PZ.

Přejeme Vám mnoho úspěchů v přijímacím řízení.

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo Mimořádné opatření, ve kterém nařizuje postup při přijímacím řízení na střední školy (opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k testování uchazečů před PZ).


MŠMT vydalo opatření obecné povahy
(č. j.: MSMT-4337/2021-6) upravující průběh přijímacího řízení:

 • posunut termín jednotné přijímací zkoušky (JPZ)uskuteční se ve dnech 3. a 4. května 2021
 • výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejdříve 19. května 2021
 • vyhlášená kritéria přijímacího řízení zůstávají v platnosti
 • informace o přijímacím řízení společně s pozvánkou k JPZ budou zák. zástupcům uchazečů odeslány v měsíci dubnu, nejpozději 14 dnů před konáním JPZ.

Shrnutí aktualit z MŠMT zde.
 

Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Nabídka pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Bližší informace o jednotlivých studijních oborech včetně učebních plánů naleznete zde.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Všichni uchazeči budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

 • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
 • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
 • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.


Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje.

 

Pin It