eskola600-klik

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Ředitelka Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální zveřejňuje výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 v denní formě vzdělávání.

Seznam přijatých uchazečů zde.

Podrobné výsledky přijímacího řízení pro jednotlivé studijní obory dle stanovených kritérií po náhradním termínu:

obchodní akademie       zahraniční obchod       ekonomické lyceum      veřejnosprávní činnost

Jste mezi přijatými? Zde vám přinášíme informace, jak postupovat dále.

Informace pro přijaté uchazeče
Výběr studovaného druhého jazyka

Jste mezi nepřijatými? Zde naleznete informace, jak postupovat dále.

Informace pro nepřijaté uchazeče
Žádost o přezkoumání rozhodnutí

Zákonné zástupce všech uchazečů prosíme o osobní návštěvu školy - vyzvednutí rozhodnutí o přijetí + odevzdání zápisového lístku, vyzvednutí rozhodnutí o nepřijetí, sepsání a podání „odvolání“, poradit se, jak postupovat dále.

Sekretariát školy Vám bude k dispozici od 2. května 2022 v následujícím čase:

  • pondělí 2. 5.            7:30 – 17:30 h
  • úterý 3. 5.                7:30 – 17:30 h
  • středa 4. 5.              7:30 – 17:30 h
  • čtvrtek 5. 5.             7:30 – 17:30 h
  • pátek 6. 5.               7:30 – 14:30 h
  • pracovní dny od 9. 5.         7:30 – 15:30 h nebo dle telefonní domluvy

Všem Vám poradíme. Přijatým i nepřijatým.

Výpisy výsledků didaktických testů byly uchazečům zaslány 28. 4. 2022 dopoledne e-mailem na adresu uvedenou v přihlášce ke vzdělávání. Testová zadání a klíče správných řešení 2022 naleznete na stránkách CERMATu.

 

Ve školním roce 2022/2023 nabízíme uchazečům studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Bližší informace o jednotlivých studijních oborech včetně učebních plánů naleznete zde.

První kolo přijímacího řízení

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 (ke stažení).

Kritéria přijímacího řízení

Podrobná kritéria pro přijetí k dispozici zde.

Všichni uchazeči budou na naši školu přijímáni na základě bodového hodnocení zahrnujícího:

  • výsledek jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Přihláška ke vzdělávání

Připravili jsme pro Vás základní návod a pár doporučení, jak pracovat s přihláškou - zde.
Aktuální prázdný formulář přihlášky ke vzdělávání je možno stáhnout zde.
Předvyplněná přihláška pro konkrétní obor:
Obchodní akademie        OA - Zahraniční obchod        Ekonomické lyceum        Veřejnosprávní činnost

Řádně vyplněnou přihlášku bylo nutno doručit na ředitelství školy (sekretariát) do 1. března 2022.


Kontaktní osoby

Jana Bagarová (sekretariát) - 599524203, Mgr. Viktor Csölle - 599524204. 

 

Obecné informace k přijímacímu řízení na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje.

 

Pin It