eskola600-klik

Přijímací řízení - aktuální informace

Nyní je období rozhodování výběru střední školy. Přejeme všem uchazečům správnou volbu a mnoho úspěchů v přijímacím řízení. Pokud potřebujete poradit s vyplněním přihlášky nebo se informovat o naší škole, nebojte se zatelefonovat. Kontaktní osoby: Mgr. Viktor Csölle - 599524204 a Jana Bagarová - 599524203.


Nabídka pro školní rok 2021/2022

Ve školním roce 2021/2022 nabízíme studium ve čtyřletých studijních maturitních oborech:

Bližší informace o jednotlivých studijních oborech včetně učebních plánů naleznete zde.

Všichni uchazeči o studium budou konat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky, která bude součástí kritérií pro přijetí. Kritéria budou zahrnovat:

  • výsledky jednotné přijímací zkoušky,
  • studijní výsledky ze základní školy (gymnázia) uvedené v přihlášce,
  • doložené výsledky vědomostních a odborných soutěží, olympiád, zájmových aktivit.

Podrobné informace o přijímacím řízení pro školní rok 2021/2022 (vyhlášení, kritéria,...) budou zveřejněny do 31. ledna 2021. 


Přihláška ke vzdělávání

Připravili jsme pro Vás základní návod a pár doporučení, jak pracovat s přihláškou - zde.
Aktuální prázdný formulář přihlášky ke vzdělávání je možno stáhnout zde.
Předvyplněná přihláška pro konkrétní obor:
Obchodní akademie        OA - Zahraniční obchod        Ekonomické lyceum        Veřejnosprávní činnost

Řádně vyplněnou přihlášku je nutno doručit na ředitelství školy (sekretariát) do 1. března 2021.


Pro zájemce o studium (nejen na naši školu) pořádáme intenzivní přípravné kurzy k přijímací zkoušce. Budou probíhat v období únor - duben 2021. Zahajujeme 2. února 2021 v 15:00 h v on-line prostředí Google Classroom.

Zájemce o studium a jejich rodiče srdečně zveme na Den otevřených dveří - virtuálně v pondělí 18. ledna 2021 - od 10 do 18 hod. Budeme operativně odpovídat na Vaše dotazy prostřednictvím chatu nebo hovoru (audio nebo video). 

Kontaktní osoby

Jana Bagarová - 599524203, Lea Sysalová - 599524215, Mgr. Viktor Csölle - 599524204.

 

Pin It