eskola600-klik

Dne 10. března 2021 se konal online seminář v rámci mezinárodního projektu zemí V4 s názvem Sdílená fiktivní firma. Během semináře představili žáci všech zapojených středních škol zemí V4 své prezentace na téma Sociální systém v zemích Slovenska, Polska, Maďarska a České republiky.

DSC00843

Díky poznatkům ze semináře žáci získali cenné znalosti z oblasti sociálního pojištění a také posílili své kompetence v prezentaci, a to nejen v mateřském jazyce, ale i v angličtině. Semináře se zúčastnilo přes 40 účastníků, především z řad žáků. Naši školu reprezentovaly studentky 3.B. Adéla Proboszová a Melanie Ulmannová.

Touto poslední aktivitou došlo také k uzavření a ukončení tohoto projektu, které přinesl cenné zkušenosti. Jen škoda, že se nemohly realizovat veškeré výměnné mobility, které by určitě obohatily vnímání žáků o způsobu života v těchto zemích.

Děkujeme všem zúčastněným.

Pin It