Výuka praktického odborného předmětu fiktivní firma má na OA v Ostravě - Mariánských Horách dlouholetou tradici. Jejím cílem je přiblížit teoretické vzdělávání reálným podmínkám fungování firmy. Proto se stalo tradicí, že žáci v rámci fiktivní firmy spolupracují s firmou reálnou. Získají tak znalosti z oblasti podnikání a po absolvování studia mohou založit vlastní firmu, k čemuž velmi často dochází.

Škola díky zapojení do řady evropských projektů navázala spolupráci s některými zahraničními školami právě v oblasti výuky a fungování fiktivních firem a vytvořila koncept regionálního veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí, na němž mohou žáci své fiktivní firmy prezentovat a získávat ocenění v několika kategoriích.

Na letošním 12. ročníku Ostravského veletrhu fiktivních firem s mezinárodní účastí se představila také nová podoba fiktivní firmy, a to společná mezinárodní fiktivní firma. Ta mohla vzniknout jen díky realizovanému evropskému projektu zemí Visegrádské čtyřky. Žáci oboru obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod vytvořili akciovou společnost ChartEco, na níž se podílely školy ze všech čtyř zemí V4. Obchodní akademie z Ostravy - Mariánských Hor v této akciové společnosti zastupovala mateřskou společnost. Fiktivní firmě ChartEco poskytla odbornou a konzultační pomoc reálná mezinárodní firma Stroenzo. Obě firmy, fiktivní i reálná, jsou zaměřeny na výrobu papíru, ekologických výrobků z papíru a obalů, které nahrazují plast. Firma Stroenzo podniká v rámci udržitelného rozvoje a tento princip se snažili naplnit žáci i v rámci vytvořené fiktivní firmy.

Takto realizovaný projekt mezinárodní fiktivní firmy je ojedinělý, proto za něj získala škola v březnu 2020 ocenění od mezinárodní centrály Europenu v podobě Certifikátu od Europen – PEN International za příklad dobré spolupráce.

Cert Europen PEN