eskola600-klik

Aktuální změny v rozvrhu

 

Dobrý den,
rádi bychom vyhodnotili online výuku, která probíhala v posledních měsících. Prosíme všechny studenty 1. – 3. ročníku o vyplnění dotazníku. Na základě obdržených podnětů budeme moci lépe reagovat na případnou další podobnou situaci.
Děkujeme

DOTAZNÍK (do 28. 6. 2020)

 

pozor

Prosíme všechny studenty o sledování nástěnky své třídy v systému Bakalář. Zde jsou soustředěny informace jednotlivých učitelů k výuce.

V mobilní aplikaci zvolte položku Komens - > Nástěnka.

Potřebujete-li obnovit heslo k systému Bakalář (např. pro možnost odevzdání DÚ na adrese oao.bakalari.cz), pište na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Návody pro studenty - ONLINE PRÁCE

Škola může v případě aktuální potřeby zapůjčit PC All-in-One. Informujte se na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

Vážení rodiče, vážení žáci,

vzhledem k aktuální mimořádné situaci, kdy je zakázána přítomnost žáků ve škole, bude vzdělávací proces realizován jinými metodami. Primárně se bude jednat o elektronické komunikační kanály. Vyučující budou s žáky komunikovat zejména prostřednictvím systému Bakaláři a třídních e-mailových adres. Prostřednictvím těchto cest budou vyučující svým žákům předávat informace a učivo vyučovaných předmětů, realizovat obousměrný vzdělávací proces, případně žáky přesměrují na další vhodné elektronické systémy a zdroje.

Žáci budou plnit jak krátkodobé, tak dlouhodobé úkoly dle typu předmětů a probíraného učiva. Učitelé jim budou samozřejmě průběžně poskytovat zpětnou vazbu, kontrolovat a hodnotit jejich práci, budou žákům k dispozici pro konzultaci učiva v dohodnutém čase.

Žákům sděluji, že jejich účast na těchto alternativních formách výuky je povinná a výsledky jejich práce budou hodnoceny dle platných pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Pokud někdo z žáků nemá možnost využít danou alternativní metodu (např. nemá k dispozici PC), musí kontaktovat svého učitele a dohodnout se na jiném řešení.

Věřím, že společně vše zvládneme.

Eva Kazdová

 

Prosím všechny studenty o kontrolu přístupu k systému Bakalář na adrese oao.bakalari.cz. Pokud máte heslo uložené v mobilní aplikaci a nepamatujete si ho, pište, prosím, na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. - bude Vám vygenerováno nové heslo. Systém Bakalář bude sloužit jako hlavní komunikační prostředek, včetně zadávání a odevzdávání domácích úkolů.

Při déletrvajícím omezení mohou někteří z vyučujících využít i jiné možnosti komunikace (např. sdílené složky Google, e-learningový systém eskola.oao.cz, nebo Microsoft portál portal.office.com). O této skutečnosti budete dále informování konkrétním učitelem prostřednictvím systému Bakalář nebo pomocí společného třídního emailu (oba tyto informační kanály proto, prosím, pravidelně sledujte).

Internetová škola ZAV reaguje na výjimečnou situaci s avizovanými údajně až měsíc trvajícími "korona-prázdninami" nabídkou možnosti pracovat s výukou ZAV doma úplně všem žákům s časovým omezením do obnovení provozu škol.
Prosíme informovat žáky (např. posláním zprávy iZAVem) či jejich rodiče, že se doma bez potřeby stahování softwaru (to skončilo verzí ZAV IV) mohou na stránku prohlížeče student.zav.cz (doporučujeme Google Chrome, ale není podmínkou) přihlásit stejným loginem a heslem jako ve škole a s výjimkou náplně vyžadující přítomnost vyučujícího (např. klasifikace a čtvrtletky) mohou pokračovat všemi nabídkami ZAV stejně jako ve škole. Věříme, že tímto krokem pomůžeme ve školách a v rodinách řešit složitou situaci zaviněnou vyšší mocí.

 

 

ktuální změny v rozvrhu (suplování) naleznete po svém přihlášení do systému >>Bakaláři<<.

Zde budou umisťovány (ve formátu pdf) pouze suplovačky mimořádných akcí (např. divadlo, kino, sportovní den, ...), případně suplování při výpadku Bakalářů.

1_9_2020.pdf

 

Pin It