Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních maturitních oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost. Od školního roku 2018/19 máme nově otevřen studijní obor Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Dále nabízíme pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v oboru Sociální práce a sociální pedagogika v denní, dálkové a kombinované formě studia, ukončené titulem DiS.

studuj u nasoa zije

Proč si vybrat zrovna nás?

 • Připravujeme na cizojazyčné certifikáty EFB a FCE
 • Jsme mezinárodním certifikačním centrem Londýnské obchodní komory (LCCI) - umožňujeme získat certifikát EFB
 • Vzděláváme bilingvně - metodou CLIL vyučujeme vybrané ekonomické předměty v angličtině
 • Věnujeme se práci ve fiktivních firmách a studentské společnosti, účastníme se národních i mezinárodních veletrhů, pořádáme Ostravský veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí (letos připravujeme 12. ročník - 20. února 2020 – Černá louka)
 • Pro studenty zajišťujeme bezplatnou zahraniční odbornou praxi v rámci projektu ERASMUS+
 • V rámci domácích odborných praxí vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy s reálnými firmami 
 • Nabízíme získání certifikátu účetního programu POHODA
 • Učíme finanční gramotnosti - jsme držiteli zlatého certifikátu Finančně gramotná škola
 • Poskytujeme studentům bohaté sportovní a kulturní vyžití
 • Disponujeme moderním a příjemným školním prostředím a vstřícným přístupem pedagogů
   

a hlavně - v oblasti vzdělávacího procesu se snažíme o

 • Kvalitní výuku s důrazem na odborné ekonomické předměty, cizí jazyky, matematiku
 • Vysokou úroveň IT dovedností včetně cizojazyčné korespondence
 • Získání podnikatelských dovedností
   

Dny otevřených dveří: 25. listopadu 2019 a 20. ledna 2020 od 12 do 18 hodin, nicméně informace o naší škole, případně individuální prohlídku, Vám rádi poskytneme. Kontakt: Mgr. Bc. Viktor Csölle, zástupce ředitelky, tel. 599 524 204; Renata Dudziková, studijní referentka, tel. 599 524 203.

 

Závěrem

Obchodní akademie stejně jako Vyšší odborná škola sociální nabízí kvalitní a efektivní vzdělání v moderních a estetických prostorách školy. Výuka koresponduje s nejnovějšími trendy a je podpořena vlastními studijními materiály a e-learningovými oporami.

Absolventi naší školy nacházejí dobré uplatnění na trhu práce, především na pozici odborného referenta, účetního, asistenta v podnikatelských subjektech a státních institucích. Díky kvalitní přípravě ve speciálních seminářích, volitelných a nepovinných předmětech mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu, především ekonomického a právního směru, nebo se věnovat podnikatelské činnosti. Škola se současně zaměřuje na výuku cizích jazyků umožňující absolventům uplatnění v zahraničí a mezinárodních společnostech.