eskola600-klik

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, poskytuje vzdělání ve čtyřletých studijních maturitních oborech Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Veřejnosprávní činnost a Obchodní akademie se zaměřením na zahraniční obchod.

Dále nabízíme pomaturitní studium na Vyšší odborné škole sociální v oboru Sociální práce a sociální pedagogika v denní, dálkové a kombinované formě studia, ukončené titulem DiS.   

galerie 1galerie 2

Proč si vybrat zrovna nás?                                                           Podívej se

 • Připravujeme na cizojazyčné certifikáty B2, C1 Advanced (obecná angličtina), BEC (obchodní angličtina)
 • Vzděláváme bilingvně - vybrané ekonomické předměty vyučujeme v angličtině
 • Věnujeme se práci ve fiktivních firmách a studentské společnosti, účastníme se národních i mezinárodních veletrhů, pořádáme Ostravský veletrh fiktivních firem s mezinárodní účastí (letos proběhl již 14. ročník - 24. března 2022 – Černá louka, 15. ročník již připravujeme)
 • Pro studenty zajišťujeme bezplatnou zahraniční odbornou praxi v rámci projektu ERASMUS+ (Německo a Španělsko v roce 2022)
 • V rámci domácích odborných praxí vytváříme dlouhodobé partnerské vztahy s reálnými firmami 
 • Nabízíme získání certifikátu účetního programu POHODA
 • Učíme finanční gramotnosti - jsme držiteli diamantového certifikátu Finančně gramotná škola
 • Účastníme se vzdělávacího programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE)
 • Zapojili jsme se do programu UNESCO a Světová škola
 • Poskytujeme studentům bohaté sportovní a kulturní vyžití
 • Disponujeme moderním a příjemným školním prostředím a vstřícným přístupem pedagogů
   

a hlavně - v oblasti vzdělávacího procesu se snažíme o

 • Kvalitní výuku s důrazem na odborné ekonomické předměty, cizí jazyky, matematiku
 • Vysokou úroveň IT dovedností včetně cizojazyčné korespondence
 • Získání podnikatelských dovedností
   

Dny otevřených dveří: 1. prosince 2022 a 16. ledna 2023 od 14 do 18 hodin, nicméně informace o naší škole, případně individuální prohlídku, Vám rádi poskytneme. Kontakt: Mgr. Bc. Viktor Csölle, zástupce ředitelky, tel. 599 524 204; Jana Bagarová, studijní referentka, tel. 599 524 203.

 

Závěrem

Obchodní akademie stejně jako Vyšší odborná škola sociální nabízí kvalitní a efektivní vzdělání v moderních a estetických prostorách školy. Výuka koresponduje s nejnovějšími trendy a je podpořena vlastními studijními materiály a e-learningovými oporami.

Absolventi naší školy nacházejí dobré uplatnění na trhu práce. Díky kvalitní přípravě ve speciálních seminářích, volitelných a nepovinných předmětech mohou pokračovat ve vysokoškolském studiu, především ekonomického a právního směru, nebo se věnovat podnikatelské činnosti. Škola se současně zaměřuje na výuku cizích jazyků umožňující absolventům uplatnění v zahraničí a mezinárodních společnostech.

 

 

Pin It