eskola600-klik


A grey opacity

2. ročník - semináře (budoucí 3. roč.)

 

Vážení studenti,

od příštího školního roku na Vás čeká ve 3. ročníku povinně volitelný předmět ve vyučovacím rozsahu 2 h týdně. Každý student si vybere 1 volitelný předmět.

Přihlašujte se do 20. dubna 2022. Vaše přihlášení je závazné.

Důležité informace:

  • pro případ, že se pro malý zájem seminář neotevře a jiný se naopak pro velký zájem bude muset omezit, vybíráte si současně seminář na druhém a třetím místě Vašeho zájmu,
  • pro zařazení do zvoleného semináře bude rozhodovat i rychlost přihlašování.

Vyhovět všem samozřejmě není možné. Po 20. dubnu výsledky zpracujeme, pokud by ani jeden Váš vybraný seminář nemohl proběhnout, budeme vše ještě řešit individuálně, případně i druhým kolem přihlašování.

Studenti, kteří se do 20. 4. nepřihlásí, budou mít již omezený výběr volby, budou řešeni individuálně.

Kompletní nabídka seminářů s anotacemi.

Přihlašování probíhá přes on-line formulář, který Vám bude zaslán na Váš školní e-mail v úterý 12. dubna.

Přeji úspěšný výběr.

Viktor Csölle

 

  


A grey opacity

3. ročník - semináře (budoucí 4. roč.)

 

Vážení studenti,

příští školní rok na vás čeká maturita. Již nyní ve 3. ročníku se musíte rozhodnout, zda-li budete maturovat ve společné (státní) části maturitní zkoušky z angličtiny nebo matematiky. Na základě vaší volby budete mít navíc ve čtvrtém ročníku angličtinu (předmět Konverzace z anglického jazyka) nebo matematiku (předmět Matematický seminář).

Přihlašujte se do 20. dubna 2022. Vaše rozhodnutí a přihlášení je závazné.

Důležitá poznámka – pokud některý student chce ve společné části maturovat z jiného cizího jazyka než angličtiny, zvolí si angličtinu a do nepovinného pole Poznámka napíše své přání (např. rád bych maturoval z němčiny).

Studenti ekonomického lycea (současná 3. E) povinně vyplňují ještě poslední pole (Profilový předmět pro lyceum). Zde uvedete jeden předmět, ze kterého chcete a budete maturovat v rámci profilové (školní) části maturitní zkoušky (např. uvedete zeměpis, biologii, občanskou nauku, dějepis, účetnictví, němčinu, francouzštinu, angličtinu, matematiku). Vaše volba bude příští rok zahrnuta v předmětu Profilový seminář.

Důležitá poznámka pro lyceisty - pokud si student zvolí ve společné části matematiku (Matematický seminář), musí nutně zvolit jako profilový předmět cizí jazyk. Student ekonomického lycea totiž musí v nějaké formě maturovat z cizího jazyka.

Pokud budete mít jakýkoli dotaz, můžete se samozřejmě zeptat, nejlépe osobně.

Přihlášení proběhne přes on-line formulář, zaslaný na Váš školní email.

Přeji moudré rozhodnutí.

Viktor Csölle 

Pin It