eskola600-klik

Organizace školního roku 2020/2021 - Obchodní akademie
(aktualizace 19. 3. 2021)

Září 2020

1. - 4. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2020 - podzimní období

7. - 18. 9. Praxe 4. ročníků oborů OA a EL

9. 9. Praktická maturitní zkouška 2020 - podzimní termín

16. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2020 - podzimní termín

18. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2020 - podzimní termín

20. 9. Zveřejnění profilových zkoušek MZ 2021 (forma, témata, termín)

21. 9. – 2. 10. Praxe 4. ročníku oboru VS

30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl

Říjen 2020 

21. – 23. 10. Veletrh FIF Košice

29. – 30. 10. Podzimní prázdniny

31. 10. Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizího jazyka

Listopad 2020           

9. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky

23. 11. Den otevřených dveří OA

24. – 26. 11. Veletrh FIF Katowice

25. 11. Konference UNESCO na OA

Prosinec 2020           

1. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2021

21. 12. Den čtenářské gramotnost

23. 12. – 3. 1. Vánoční prázdniny

Leden 2021 

8. 1. Profesní den OA

11. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků

18. 1. Den otevřených dveří OA

25. 1. Pedagogická rada 1. pololetí

28. 1. Ukončení 1. pololetí

29. 1. Pololetní prázdniny

Únor 2021 

15. - 21. 2. Jarní prázdniny

Březen 2021 

2. – 4. 3. Veletrh FIF Ostrava

Duben 2021 

1. 4. Velikonoční prázdniny

8. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky

Květen 2021 

3. 5. Jednotná přijímací zkouška (1. termín)

4. 5. Jednotná přijímací zkouška (2. termín)

18. 5. Praktická maturitní zkouška 2021 (4. A, 4. B)

19. 5. Praktická maturitní zkouška 2021 (4. E, 4. S)

21. 5. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)

24. - 26. 5. Didaktické testy - společná část MZ 2021

Červen 2021 

7. 6. Zpřístupnění výsledků didaktických testů MZ 2021

7. - 11. 6. Ústní MZ 2021 profilové a společné části (4. A, 4. S)

14. - 18. 6. Ústní MZ 2021 profilové a společné části (4. B, 4. E)

25. 6. Pedagogická rada 2. pololetí

30. 6. Ukončení 2. pololetí

1. 7. – 31. 8. Hlavní prázdniny

Září 2021 

1. - 3. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2021 - podzimní období

8. 9. Praktická maturitní zkouška 2021 - podzimní termín

15. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2021 - podzimní termín

17. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2021 - podzimní termín

 Pin It