eskola600-klik

Organizace školního roku 2022/2023 - Obchodní akademie

Září 2022

1. - 6. 9. Didaktické testy společné části MZ 2022 - podzimní období
5. 9. Slavnostní zahájení ŠR - kino Luna
6. 9. Písemná práce z CJL (profilová část MZ) – podzimní období
7. 9. Praktická maturitní zkouška 2021 - podzimní termín
8. 9. Písemná práce z CJ (profilová část MZ) – podzimní období
12. – 23. 9. Praxe 4. ročníku oboru VS
12. - 14. 9. Adaptační kurz I
14. - 15. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2022 - podzimní termín
19. - 21. 9. Adaptační kurz II
19. - 23. 9. Exkurze Francie
26. 9. Třídní schůzky 1. ročníků
26. 9. Evropský den jazyků OA

 

Říjen 2022

1. - 4. 10. Exkurze Anglie I
6. - 9. 10. Exkurze Anglie II
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny

 

Listopad 2022

14. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
25. - 26. 11. Veletrh SŠ - Černá louka
29. 11. Veletrh SŠ MSK on-line

 

Prosinec 2022

1. 12. Den otevřených dveří OA
1. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2023
19. - 20. 12. Vánoční akademie
23. 12. – 2. 1. Vánoční prázdniny

 

Leden 2023

6. 1. Profesní den OA
9. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků
16. 1. Den otevřených dveří OA
26. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. Ukončení 1. pololetí

 

Únor 2023

2. 2. Sportovní den OA
3. 2. Pololetní prázdniny

 

Březen 2023

3. – 3. Exkurze Osvětim
6. – 12. 3. Jarní prázdniny
23. 3. Ostravský veletrh příležitostí - Černá louka

 

Duben 2023

3. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
5. 4. Písemná práce z CJL - profilová část MZ 2023
6. 4. Velikonoční prázdniny
13. a 14. 4. Jednotná přijímací zkouška 1. termín a 2. termín
19. 4. Písemná práce z CJ - profilová část MZ 2023
25. 4. Praktická maturitní zkouška 2023
26. 4. Praktická maturitní zkouška 2023
28. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)
25.  29. 4. Exkurze Benelux

 

Květen 2023

2. – 3. 5. Didaktické testy - společná část MZ 2023
1.  26. 5. Souvislá odborná praxe 3. ABE
15.  19. 5. Sportovně turistický kurz
16. – 19. 5. Ústní MZ 2023 profilové části (4.A, 4.B)
22. – 26. 5. Ústní MZ 2023 profilové části (4.E, 4.S)

 

Červen 2023

1. 6. Slavnostní vyřazení absolventů 2023
26. 6. Pedagogická rada 2. pololetí
28. 6. Den sportu a zdraví
30. 6. Ukončení 2. pololetí
1. 7. – 3. 9. Hlavní prázdniny

 

Září 2023

1.  10. 9. Didaktické testy společné části MZ 2023 - podzimní termín
6. 9. Praktická maturitní zkouška 2023 - podzimní termín
7. 9. Písemná práce z CJL (profilová část MZ 2023) - podzimní termín
8. 9. Písemná práce z CJ (profilová část MZ 2023) - podzimní termín
13. 9. Ústní zkoušky profilové části MZ 2023 - podzimní termín
11.  15. 9. Adaptační kurzy

 Pin It