Září 2019
2. - 6. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2019 - podzimní období
9. - 19. 9. Adaptační kurzy pro 1. ročníky
11. 9. Praktická maturitní zkouška 2019 - podzimní období
  Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části MZ
15. - 20. 9. Exkurze Francie
18. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2019 - podzimní období
20. 9. Vydávání protokolů a vysvědčení o MZ 2019 - podzimní období
21. 9. Vydání protokolů a vysvědčení o MZ 2018 - podzimní období
23. 9. Třídní schůzky (1. ročníky)
29. 9. - 4. 10. Exkurze Anglie
30. 9. Termín pro zveřejnění školního seznamu min. 60 literárních děl
30. 9. - 11. 10. Praxe 4. ročníků oboru VS

 

Říjen 2019
2. 10. Den jazyků pro ZŠ
22. - 24. 10. Veletrh fiktivních firem - Košice
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
31.10. Stanovení témat pro zpracování školních zkušebních úloh z cizího jazyka

 

Listopad 2019
11. 11. Pedagogická rada 1. čtvrtletí, třídní schůzky
25. 11. Den otevřených dveří OA
29. 11. Akademie - připomenutí výročí 17. listopadu 1989

 

Prosinec 2019
2. 12. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2020
6. - 7. 12.

 Veletrh středoškolák, vysokoškolák, Černá louka

  Finanční gramotnost
23. 12. - 3. 1. Vánoční prazdniny

 

Leden 2020
13. 1. Informační pohovory o prospěchu žáků
20. 1. Den otevřených dveří OA
24. 1. Ukončení klasifikace za 1. pololetí
27. 1. Pedagogická rada 1. pololetí
31. 1. Pololetní prázdniny

 

Únor 2020
10. - 16. 2. Jarní prázdniny
20. 2. Veletrh FIF Ostrava - 12. ročník
  Lyžařský kurz pro 1. ročník

 

Březen 2020
   Veletrh FIF Praha
23. 3. Připomenutí dne učitelů
31. 3. Termín pro předání literárních seznamů žáků ředitelce školy

 

Duben 2020
2. 4. Společná konference VOŠS a OA
6. 4. Pedagogická rada 3. čtvrtletí, třídní schůzky
  Písemná práce  -  společná část MZ 2020
9. 4. Velikonoční prázdniny
15. - 16. 4. Praktická maturitní zkouška 2020
28. 4. Ukončení klasifikace za 2. pololetí (4. ročníky)
29. 4. Pedagogická rada 2. pololetí (4. ročníky)
30. 4. Ukončení 2. pololetí (4. ročníky)

Termín bude upřesněn

Exkurze Benelux
Přijímací řízení

 

Květen 2020
4. - 7. 5. Didaktické testy - společná část MZ 2020
15. 5. Zpřístupnění výsledků didaktických testů MZ 2020
18. 5. - 29. 5.

Praxe 3. ročníků oboru OA a EL
Sportovně turistický kurz pro 2. ročník

18. - 22. 5. Ústní MZ 2020 profilové a společné části (4. A, 4. B)
25. - 29. 5. Ústní MZ 2020 profilové a společné části (4. E, 4. S)


 
 

Červen 2020
5. 6. Vydání vysvědčení o maturitní zkoušce 2020
  Slavnostní vyřazení absolventů OA
15. 6. Vydání protokolů o výsledcích společné části MZ 2020 (e-mailem)
17. - 18.  6. Kaleidoskop nápadů na OA (workshop KAP)
23. 6. Ukončení klasifikace za 2. pololetí
24. 6. Pedagogická rada 2. pololetí
25. 6. Termín pro podání přihlášky žáka k MZ 2020 - podzimní období
30. 6. Ukončení 2. pololetí

 
 

Září 2020
1. - 4. 9. Didaktické testy a písemné práce společné části MZ 2020 - podzimní období
9. 9. Praktická maturitní zkouška 2020 - podzimní termín
16. 9. Ústní zkoušky profilové a společné části MZ 2020 - podzimní termín
18. 9. Vydání protokolů a vysvědčeční o MZ 2020 - podzimní termín
23. - 25. 9. Veletrh FIF Budapešť

 

Pin It