eskola600-klik

Maturitní zkouška 2023

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE
1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, SPA, RUJ) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
– pokud byl zvolen ve společné části MZ
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
5. Účetnictví – ústní zkouška

 

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE - zaměření ZAHRANIČNÍ OBCHOD
1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
– pokud byl zvolen ve společné části MZ
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
5. Účetnictví – ústní zkouška


Obor EKONOMICKÉ LYCEUM
1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
– pokud byl zvolen ve společné části MZ
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
5. Cizí jazyk (PP + ÚZ) nebo matematika nebo zeměpis nebo biologie nebo dějepis nebo
občanská nauka nebo účetnictví – ústní zkouška

 

Obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST
1. Český jazyk a literatura – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, FRA) – obsahuje 2 dílčí zkoušky (ústní zkoušku a písemnou práci)
– pokud byl zvolen ve společné části MZ
3. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
4. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška
5. Právo – ústní zkouška

Pin It