eskola600-klik

Maturitní zkouška 2021

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Dvě povinné zkoušky ve společné části maturitní zkoušky:
 
1. Český jazyk a literatura – obsahuje tři dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci).
2. Cizí jazyk (ANJ, NEJ, SPA, FRA, RUJ) obsahuje tři dílčí zkoušky (dílčí ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci) nebo matematika, která obsahuje didaktický test.
 
 
Tři povinné zkoušky v profilové části maturitní zkoušky:

Obor OBCHODNÍ AKADEMIE

1. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška.
2. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška.
3. Účetnictví – ústní zkouška.
 

Obor EKONOMICKÉ LYCEUM

1. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
2. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška.
3. Cizí jazyk nebo matematika nebo zeměpis nebo biologie nebo dějepis nebo občanská nauka nebo účetnictví – ústní zkouška.
 

Obor VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

1. Praktická odborná zkouška – praktická zkouška
2. Teoretická odborná zkouška – ústní zkouška.
3. Právo – ústní zkouška.
 
 
Pin It