eskola600-klik

 

Studenti se často ptají, zda a kdy se musí evidovat na úřadu práce po ukončení studia na obchodní akademii a jaké jsou podmínky pro status studenta.

Podrobnější informace k danému problému najdete na těchto webových stránkách:
http://www.kampomaturite.cz/kampomaturite/status-studenta

Dozvíte se zde, co vlastně status studenta znamená v praxi, kdy přesně vzniká, kdy zaniká, jak je to se statusem studenta při pobytu v zahraničí a jaké výhody pro vás plynou z tohoto statusu. Dále zde naleznete informace o tom, jak je to s placením zdravotního a sociálního pojištění po 18. roce věku, po maturitě, na VOŠ nebo VŠ, informace o důchodovém pojištění.

Z výše uvedeného zdroje vyplývá, že status studenta získáváte jako student denního studia na SŠ a VOŠ a libovolného bakalářského, magisterského nebo doktorského studia na VŠ. Za studium na SŠ se z hlediska zákona považuje také jednoleté denní studium jazyků, tzv. pomaturitní studium. U jiného než denního studia na SŠ a VOŠ status máte v případě, že nejste výdělečně činní nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci.

Status studenta po maturitě v jarním termínu máte do 31. 8., pokud o prázdninách celý měsíc nevykonáváte výdělečnou činnost v rozsahu, která zakládá účast na nemocenském pojištění nebo nemáte nárok na podporu v nezaměstnanosti/při rekvalifikaci. Výjimkou je případ, kdy se ve stejném kalendářním roce stanete studentem VŠ.

Pokud jdete ze zdravotních důvodů na náhradní termín maturitní zkoušky, jste studentem do dne vykonání zkoušky. Když neuděláte maturitu a půjdete na opravný termín, jste studentem do 31. 8.

Kdy se hlásit na úřad práce?
Pokud nechcete dále studovat, ale máte v úmyslu využít ještě poslední prázdniny, můžete se hlásit na ÚP až na konci srpna. V případě, že chcete dále studovat a je ještě i minimální šance dostat se na nějaké navazující studium po SŠ, je lepší se na ÚP nehlásit a počkat na vyjádření VŠ, VOŠ, případně jazykové agentury asi až do poloviny září. Pokud nebudete přijati ke studiu, je třeba se evidovat na ÚP v místě trvalého bydliště.

Důležité internetové adresy:
www.kampomaturite.cz
www.portal.mpsv.cz
www.infoabsolvent.cz
www.atlasskolstvi.cz

12. 1. 2019, Mgr. Hana Skalská

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It