eskola600-klik

Registrační číslo projektu: 0662/2018/ŠaS

Cíle projektu „Rozvoj systematické práce žáků OA Ostrava v oblasti netechnických i technických věd - vědecký SmartCamp“:
• pomoci vytvářet SMART region;
• ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
• podpořit jejich vědecko-badatelskou aktivitu směrem k činnostem podporujícím
SMART technologie.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:


• žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
• osvojí si principy vědecké práce a její publikace;
• uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;
• ukázat žákům, že není důvod opouštět region a mohou pomoci rozvíjet jeho budoucnost.


Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

Pin It