eskola600-klik

Registrační číslo projektu: 0984/2019/ŠaS


Cíle projektu „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“:

  • pomoci vytvářet SMART region - identifikace a návrh inovace SMART řešení;
  • ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
  • podpořit vědecko-badatelskou aktivitu žáků směrem k činnostem podporujícím
    SMART technologie se zaměřením na Ostravu.

 

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

  • žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
  • osvojí si principy vědecké práce a její prezentace;
  • uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;

Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

Pin It