eskola600-klik

ve školách se sídlem na území SMO pro rok školní rok 2019/2020

Registrační číslo projektu: 2238/2019/ŠaS


Aktivity projektu:

 • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.
 • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.
 • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků prostřednictvím přípravy na získání jazykových certifikátů.
 • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.
 • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

Registrační číslo projektu: 0984/2019/ŠaS


Cíle projektu „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“:

 • pomoci vytvářet SMART region - identifikace a návrh inovace SMART řešení;
 • ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
 • podpořit vědecko-badatelskou aktivitu žáků směrem k činnostem podporujícím
  SMART technologie se zaměřením na Ostravu.

 

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
 • osvojí si principy vědecké práce a její prezentace;
 • uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;

Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

Registrační číslo projektu: 2582/2018/ŠaS


Aktivity projektu:

 • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy
  k probíranému tematickému celku.
 • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.
 • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků.
 • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.
 • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

Registrační číslo projektu: 0662/2018/ŠaS

Cíle projektu „Rozvoj systematické práce žáků OA Ostrava v oblasti netechnických i technických věd - vědecký SmartCamp“:
• pomoci vytvářet SMART region;
• ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
• podpořit jejich vědecko-badatelskou aktivitu směrem k činnostem podporujícím
SMART technologie.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:


• žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
• osvojí si principy vědecké práce a její publikace;
• uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;
• ukázat žákům, že není důvod opouštět region a mohou pomoci rozvíjet jeho budoucnost.


Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

International Visegrad fund 2019-2021

 


V4 - Czech Republic 

18/02/2020 - 20/02/2020
 
Business Academy and Higher Professional School of Social Studies
Karasova 16
Ostrava-Marianske Hory, 709 00
Czech Republic
 
The second common meeting of V4 countries took place in Ostrava between 18th – 20th February 2020, within the project called A SHARED FICTITIOUS COMPANY. The implementation of the project is possible thanks to the International Visegrad Fund support and thanks to the cooperation with other V4 countries - Hungary, Poland, and Slovakia.
 

DSC09826

During our second meeting a new shared international fictitious company ChartEco was introduced on the 12th Ostrava´s Fair of Fictitious Firms, in the premises of Černá louka exhibition grounds. An international company created in this way is unique, and has no parallel even within Europen.

DSC09678

On the first day, 30 foreign participants were welcomed in our school, and after a school tour, an assigned topic “Human Resources” was presented. The exchange of information from individual V4 countries and the discussion on this topic, which ended with a quiz in which students had the opportunity to test their acquired knowledge, can certainly be considered beneficial. Finally, the quiz was evaluated and the results were announced. The best students were awarded small prizes.

DSC09684

DSC09687

The winners of the Human Resources quiz were:
1. Peter Málik (Hungary)
2. Michal Čep (Czech Republic)
3. Kira Blazsó (Hungary)

DSC09711

In the evening V4 students played bowling and the teachers went sightseeing.

The next day, the V4 partners visited Landek Mining Museum and went down the mine, where black coal was extracted in the past. It is understandable that this was an unforgettable experience for many visitors involved. In the afternoon, all participants from V4 project went to Černá louka to help with the construction of their shared stall, the ChartEco international fictional company. In the
evening, foreign students had an opportunity to get to know the Ostrava city centre, thanks to a tour organized by the students of the foreign trade branch. The teachers were invited to a friendly
meeting where the course of the forthcoming Fictitious Fair was discussed, as well as the content and conditions of the V4 project.

The last day of the project meeting was focused on the 12th Ostrava´s Fair of Fictitious Firms with an international participation, in which 30 fictitious companies displayed their firms. Here the V4 students made the last adjustments at their common stall and then the trading followed. They introduced their joint business and the paper products made in an ecological way.

DSC09792

The course of the fair and the presentation of the joint fictitious company ChartEco can be seen on footage from the regional television Polar.

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-26-02-2020-17-25

During the trading, the students were visited by the manager Ing. Alena Stešnerová from the real company StoraEnso, which is an international company engaged in the production of paper products
from wood and renewable resources, which cooperated with the shared student company ChartEco. The manager heard the performance of the ChartEco company and appreciated their work so far. The morning programme of the fair also included a professional seminar on topic “Fictitious Firm - Part of Global Business (sharing good practice examples). The seminar also introduced the V4 project
and the international ChartEco fictitious firm. In the afternoon individual categories of the fictitious fair were evaluated; the participants were awarded diplomas, cups and prizes. Then the trade fair and the project meeting of the V4 countries ended.

We would like to thank to all the participants, who took part in the creation of the shared fictitious company, and for all activities they have undergone during this meeting. We believe that the meeting was beneficial for all members involved; they gained a new valuable experience, cemented friendly relations and fulfilled our common dream - a shared fictitious company. The next meeting will take place in September 2020 in Budapest. We are looking forward to everyone.