ve školách se sídlem na území SMO pro rok školní rok 2019/2020

Registrační číslo projektu: 2238/2019/ŠaS


Aktivity projektu:

 • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy k probíranému tematickému celku.
 • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.
 • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků prostřednictvím přípravy na získání jazykových certifikátů.
 • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.
 • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

Registrační číslo projektu: 0984/2019/ŠaS


Cíle projektu „Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě“:

 • pomoci vytvářet SMART region - identifikace a návrh inovace SMART řešení;
 • ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
 • podpořit vědecko-badatelskou aktivitu žáků směrem k činnostem podporujícím
  SMART technologie se zaměřením na Ostravu.

 

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
 • osvojí si principy vědecké práce a její prezentace;
 • uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;

Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

Registrační číslo projektu: 2582/2018/ŠaS


Aktivity projektu:

 • Vyučující budou nad rámec vyučovacích hodin poskytovat svým žákům konzultace vždy
  k probíranému tematickému celku.
 • Ke zvýšení atraktivity výuky bude u vybraných tematických celků využívána interaktivní tabule.
 • Vybavení kmenových učeben výpočetní a prezentační technikou, která umožní cizí jazyk efektivně vyučovat.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:

 • Zvyšování jazykové gramotnosti v rámci odborných ekonomických předmětů posilující odborně-jazykové kompetence žáků.
 • Posilování prostupnosti přechodu žáků ze střední školy na vysokou školu, kde mohou jazyk dále rozvíjet a prohlubovat, případně si volit na VŠ jazykové mutace předmětů.
 • Lepší jazyková vybavenost absolventů školy ve vazbě na jejich budoucí uplatnění v praxi v zahraničních firmách a to nejen v rámci zemí EU.

Registrační číslo projektu: 0662/2018/ŠaS

Cíle projektu „Rozvoj systematické práce žáků OA Ostrava v oblasti netechnických i technických věd - vědecký SmartCamp“:
• pomoci vytvářet SMART region;
• ukázat žákům možnosti dalšího rozvoje v oblasti SMART řešení;
• podpořit jejich vědecko-badatelskou aktivitu směrem k činnostem podporujícím
SMART technologie.

Přínosy projektu je možné vymezit takto:


• žáci získají praktické poznatky z širokého spektra oborů;
• osvojí si principy vědecké práce a její publikace;
• uvědomí si důležitost SMART řešení z hlediska kvality života;
• ukázat žákům, že není důvod opouštět region a mohou pomoci rozvíjet jeho budoucnost.


Financováno z rozpočtu SMO.

Ostrava

International Visegrad fund 2019-2021

 


V4 - Czech Republic 

18/02/2020 - 20/02/2020
 
Business Academy and Higher Professional School of Social Studies
Karasova 16
Ostrava-Marianske Hory, 709 00
Czech Republic
 
The first mutual V4 countries´ meeting within the project called ‘A shared fictitious company’ took place in Košice between October 22 and October 24, 2019. Owing to the financial aid provided by International Visegrad Fund, secondary schools from V4 countries (Hungary, Poland, Slovakia and the Czech Republic) are able to cooperate.

During the first meeting, an international shared fictitious company was founded. This means an important breakthrough that is without parallel; not only in V4 countries, but also in EU, within the sphere of Europen, an organisation of fictitious companies. The project will strengthen students´ key competences in bookkeeping, marketing, management, PR, IT, foreign languages, etc. Chart Eko, a Czech fictitious company, will be its parent company and will cooperate with subsidiary firms in individual schools in V4 countries.

Therefore, each school founds its specialised fictitious company which can be formed by any number of students, but only eight of them will take part in particular mobilities. Our school was represented by students of International trade branch. The programme of Košice meeting was rich in fruitful activities – the first day there was a presentation and discussion on the system of taxes in V4 countries, prepared and presented by the students coming from respective states. It was followed by a series of presentations and examples of documents and certificates used in commerce. Students proved their knowledge of tax problems in a quiz as well. After that, general meeting of the International stared fictitious company followed. Important project issues were clarified there.
 
 

In the course of the first meeting the 17 th International Fair of V4 Fictitious Companies took place. It was a great inspiration for our new V4 fictitious company. All students went sightseeing into the city centre as well, together with their guide.

We spent the last day at the Fictitious Firm Fair again, where the V4 students were asked to evaluate the companies and vote for the most pleasant one. They also visited a workshop “Social Media - Gate into Business,” a presentation of the project “A Shared Fictitious Company,” and a presentation of the international fictitious company Chart Eko. This was followed by general assessment of all
project activities, handover of certificates to V4 participating members and evaluation of the tax quiz. Our OAO students were placed second, which was great.
 

At the end of the fair, the best fictitious companies were awarded. Flowi, our fictitious company which was founded last year and took part in the fair, had the best electronic presentation and won!
 

It is vital to thank all the participants for the preparation and going through the first project meeting in Košice. The first step towards fulfilling our mutual dream – shared fictitious company – was taken.
Another meeting will take place in Ostrava in February 2020, and we are looking forward to it!