eskola600-klik

Co je to EVVO?Logo CMUR EVVO

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta je celosvětově uznávaný obor, který je po desítky let rozvíjen i v České republice. Čtěte dále ...

Koordinátoři EVVO na naší škole

Mgr. Jitka Šeděnková, Mgr. Alena Koubková

Aktivity EVVO

  • Přednášky a projektové dny pro studenty (Den a zdraví, Den AIDS)information red circle
  • Péče o učebnu v přírodě
  • Budování přírodní zahrady
  • Exkurse (Flóra Olomouc, ČOV, výlety do přírody)
  • Dlouhodobé projekty zaměřené na rozvoj dovednosti žáků (Badatelská škola, Smart camp, práce s nadanými žáky)
  • Pořádání konferencí a studia EVVO ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy

EVVO 1EVVO 2EVVO 3EVVO 4

Nabídka programů

Nabídka programů pro MŠ

Nabídka programů pro ZŠ

Nabídka výukových programů pro ZŠ

Nabídka URSUS zážitkového centra

Závazná objednávka programů

 

Ukončené akce

21. 10. – 24. 10. 2018

Smart camp

Harmonogram

Program

----------------------

22.11. 2018

Konference pro management škol: Management environmentální výchovy ve školách a jeho přínos k posílení image školy

Čtěte dále ...

----------------------

2018/2019

Studium koordinátorů EVVO

 

Pin It