eskola600-klik

Šablony pro SŠ a VOŠ I. (č. 02_16_035)

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory realizuje projekt v rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I. (č. 02_16_035):


Poskytovatel podpory:    Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Příjemce podpory:          OA a VOŠS Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace
Název projektu:              Cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti
Registrační číslo:           CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0005664    
Období realizace:           29. září 2017 – 28. září 2019


Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT.

Cílové skupiny projektu:
1. pedagogičtí pracovníci střední školy včetně vedoucích pedagogických pracovníků;
2. pedagogičtí pracovníci vyšší odborné školy včetně vedoucích pedagogických pracovníků;
3. studenti vyšší odborné školy;
4. žáci.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Logolink sablony ss vos

Pin It