eskola600-klik

 

Profesni den1Ve středu 8. ledna 2020 se uskutečnil na naší obchodní akademii pro žáky 4. ročníku všech oborů „Profesní den na OA“. Na tento den byli pozváni zástupci vybraných veřejných vysokých škol, agentur a firem.

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Přednášející se střídali v jednotlivých vyučovacích hodinách v aule školy a v přednáškové učebně C 101. 

 
Profesni den2V prvním bloku dvou vyučovacích hodin proběhly prezentace EKF VŠB, OPF Slezské univerzity a Úřadu práce v Ostravě. Ekonomickou fakultu VŠB -TU představil ing. Petr Šimčík. Následovala prezentace Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pod vedením Ing. Veroniky Bracinikové. Prezentaci z úřadu práce předvedla Mgr. Hana Adami. Žáci se mohli dozvědět zajímavé informace o ekonomických oborech a specifikách jednotlivých fakult, o možnosti vycestování do zahraničí v rámci studia, o uplatnění jejich absolventů, podmínkách přijímacího řízení, ale také o statusu studenta, o podmínkách uzavírání pracovních smluv, o doporučeních pro psaní životopisu a motivačního dopisu.

Profesni den3Dále se vystřídaly prezentace dvou firem – Siemens, přednášející Mgr. Jana Lindovská s panem Ing. Vladimírem Homolou a Stora Enso, přednášející Ing. Alena Stesnerová, absolventka naší OA pracující ve firmě na pozici manažerky, v nichž seznámili žáky s popisem firem, jejich hlavní náplní práce a nabídli jim možnost práce po ukončení studia na OA nebo možnost brigády během studia. 

V páté vyučovací hodině byla žákům představena UTB ve Zlíně, přednášející pan Tomáš Halamík s naší bývalou studentkou Charlottou, která studuje ve Zlíně již třetím rokem, a Ostravská univerzita, přednášející Andrea Svobodová, manažerka marketingu a její kolegyně Tereza z poradenského centra OU.

Profesni den4Žáci si odnesli spoustu užitečných rad a nových informací. Akce určitě přinesla nové možnosti a mohla žákům pomoci při jejich rozhodování o tom, kam poslat svou přihlášku nebo jakou cestou se vydat po ukončení OA.

Děkujeme všem přednášejícím a našim žákům přejeme úspěšný start do svého budoucího pomaturitního života.

Mgr. Eva Mikulíková

Mgr. Kateřina Langrová

Pin It