eskola600-klik

 

Hned po vánočních prázdninách se v pátek 4. 1. 2019 uskutečnil na naší obchodní akademii pro žáky 4. ročníku všech oborů „Profesní den na OA“. Na tento den byli pozváni zástupci některých veřejných vysokých škol, agentur a firem.

prof den1

Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Přednášející se střídali v jednotlivých vyučovacích hodinách v aule školy a v další učebně C 101, určené pro přednášky nebo různé workshopy.  V prvním bloku dvou vyučovacích hodin proběhly prezentace EKF VŠB, OPF Slezské univerzity a Úřadu práce v Ostravě. Ekonomickou fakultu VŠB-TU představila doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Následovala prezentace zástupců Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pod vedením Ing. Dalibora Šimka a úřadu práce, jehož prezentaci předvedla Mgr. Hana Adami. Žáci se mohli dozvědět zajímavé informace o ekonomických oborech a specifikách jednotlivých fakult, o možnosti vycestování do zahraničí v rámci studia, o uplatnění jejich absolventů, podmínkách přijímacího řízení apod., ale také o statusu studenta, o podmínkách uzavírání pracovních smluv, o doporučeních pro psaní životopisu a motivačního dopisu. Také zhlédli krátký film o chybách, kterých by se měli absolventi vyvarovat při přijímacím pohovoru.

prof den2

prof den3

V další části si žáci vyslechli prezentaci STUDENT AGENCY, kdy se dozvěděli o nabídce různých pracovních pobytů v zahraničí, studiu jazyků a vlastních zkušenostech přednášející Bc. Michaely Fišerové s prací au-pair. Poté získali informace o agentuře Scandinavian Study, která nabízí a zajišťuje studium na VŠ ve skandinávských zemích, které je pro české studenty zdarma. Vystřídaly je prezentace 2 firem – Siemens a Stora Enso, ve kterých přednášející seznámily žáky s popisem firem, jejich hlavní náplní práce, a nabídly jim možnost práce po ukončení studia na OA nebo možnost brigády během studia.  Firmu Siemens představila Ing. Petra Fujaková, a firmu Stora Enso Ing. Alena Stesnerová, která je absolventkou naší OA a pracuje zde ve funkci manažerky. V závěrečné hodině byla žákům představena UTB ve Zlíně a Ostravská univerzita.

prof den4

prof den5

Žáci si mohli odnést také spoustu užitečných materiálů a nových kontaktů. Tato akce žákům určitě přinesla nové možnosti a mohla jim pomoci při jejich rozhodování o tom, kam poslat svou přihlášku nebo jakou cestou se vydat po ukončení OA.

Děkujeme všem přednášejícím a našim žákům přejeme úspěšnou budoucí kariéru.

Mgr. Hana Skalská (VP)

Pin It