eskola600-klik

 

Kalendářní rok 2018 byl zahájen akcí pro žáky 4. ročníku všech oborů naší školy. Dne 3. 1. 2018 se uskutečnil tzv. „Profesní den na OA“. Na tento den byli pozváni zástupci veřejných vysokých škol nacházejících se v našem regionu a také zástupce společnosti STUDENT AGENCY.

profesni den1

profesni den2

Celá akce měla 2 části. V prvním bloku dvou vyučovacích hodin proběhly ve školní aule krátké prezentace jednotlivých VŠ nebo fakult. Zahájila je proděkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU doc. Ing. Lenka Kauerová, CSc. Následovaly prezentace zástupců fakult Slezské univerzity – Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, Fakulty veřejných politik v Opavě a Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Poté vystoupili zástupci Ostravské univerzity. Na závěr měli naši žáci možnost vyslechnout si informace o společnosti STUDENT AGENCY, zejména o možnosti zprostředkování pracovních pobytů, práce au-pair nebo studia jazyků v zahraničí. V další vyučovací hodině proběhly workshopy v jednotlivých učebnách, kde se žáci mohli již podle svého zájmu individuálně ptát zástupců STUDENT AGENCY  nebo VŠ, případně i jejich studentů, nebo si vyslechnout další zajímavé informace, případně obdržet tištěné materiály dané VŠ.

profesni den3

Žáci tak měli možnost seznámit se s prioritami jednotlivých VŠ a zároveň se zeptat podrobněji na jejich konkrétní obory, možnosti uplatnění jejich absolventů, podmínky přijímacího řízení apod. Protože naše škola podporuje rozšířenou výuku cizích jazyků, mnozí žáci také uvažují o možnosti vycestovat do zahraničí a zlepšit si svoje znalosti jazyka pracovním nebo studijním pobytem a následným poznáváním dané země. Proto ocenili nově získané poznatky od STUDENT AGENCY, zejména možnosti programu „work and travel“.

profesni den4

Děkujeme všem přednášejícím a našim žákům přejeme úspěšnou budoucí kariéru.

Mgr. Hana Skalská (VP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pin It