eskola600-klik

13.ročník setkání koordinátorů environmentální výchovy  v Moravskoslezském kraji

25. ledna 2023, Ostrava, KÚ

 

2023 setkani koordinatoruKoordinátoři environmentální výchovy se setkali koncem ledna již potřinácté v prostorách Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Od prvopočátku se na této akci podílí Klub ekologické výchovy, z.s. (KEV), Moravskoslezský kraj a OA a VOŠ Ostrava – Mariánské Hory. Od roku 2018 se zapojilo Centrum managementu vzdělá-vání a výchovy UR, které mimo jiné nabízí také specializační studium koordinátorů EVVO v prostorách školy a od září 2023 zahájí jeho 11. ročník. O setkání byl v letošním roce poměrně velký zájem vzhledem k přerušení aktivit EVVO z důvodu pandemie.

Po vystoupení zástupců KÚ MSK, předsedkyně KEV doc. Milada Švecové a ředitele OA a VOŠ (škola sítě UNESCO) pana PaedDr. Libora Lenča byla představena klí-čová témata setkání. Doc. Martina Pásková, předsedkyně Rady národních geoparků a členka Rady glo-bálních geoparků UNESCO, svým vystoupením uvedla problematiku geoparků v ČR a ve světě. Následně ji dále přiblížila Mgr. Alena Zemanová, ředitelka Národního ge-oparku Krajina břidlice, představením území a činnosti tohoto geoparku, nacházejí-cího se v bezprostřední blízkosti Ostravy.

Dále byli účastníci setkání informováni o tématech vyhlašovaných OSN a UNESCO pro rok 2023. Následovala prezentace připravovaných akcí České společnosti ornito-logické a ČESONu zabývajícím se monitoringem a výzkumem netopýrů. Nabídku programů doplnily svými informacemi zástupkyně Ostravského muzea a ZOO Ostra-va. Setkání ukončila koordinátorka EVVO z Albrechtovy SOŠ v Českém Těšíně a před-stavila Mezinárodní síť přidružených škol UNESCO.  Účastníci hodnotili setkání za přínosné, neboť poskytlo pedagogům další náměty pro praktickou výuku EVVO ve školách.

Program dneDoc. Dr. Milada Švecová, předsedkyně KEV z.s.
Ing.Eva Kazdová, koordinátorka činnosti GMUR při OA
a VOŠ Ostrava Mariánské Hory

Pin It