eskola600-klik

Tým Světové školy, který tvoří žáci 1. S, si letos zvolil téma Prevence týrání dětí. Žáci navštívili Centrum sociálních služeb v Ostravě, aby se o tomto tématu dozvěděli více. Poté si připravili preventivní besedu o násilí v rodinách a během listopadu navštívili ve dvojicích či trojicích své bývalé školy - ZŠ Jičínská v Příboru, ZŠ Paskovská v Ostravě-Hrabové a ZŠ Bolatice. Každá dvojice či trojice uskutečnila celkem čtyři besedy.

20221115 104418

Naši žáci diskutovali s dětmi o tom, co je podle nich násilí a jaké jsou jeho druhy. Přečetli dětem příběh, který je poskládaný z příběhů mnoha dětí navštěvujících rodinnou poradnu. Také jim ukázali video o tom, co je v rodině normální a co ne. Vysvětlili žákům pojem domácí násilí neboli násilí mezi partnery žijícími ve stejné domácnosti. Pokud jsou děti svědkem domácího násilí, je to pro ně forma psychického týrání a způsobuje jim trauma. Domov pro ně přestává být bezpečným místem. Naši žáci zdůraznili dětem, že žádné násilí není normální a že rodina, kde probíhá domácí násilí, potřebuje odbornou pomoc.

V 2. části besedy se naši žáci zaměřili na týrání dětí. Přečetli dětem typický příběh dítěte volajícího na Linku bezpečí - chlapec volá, protože dostal špatnou známku a bojí se jít domů. Nový partner jeho matky ho nepřiměřeně fyzicky trestá - bitím a těžkou fyzickou prací. Naši žáci ukázali dětem web Dětství bez násilí, kde mohou napsat do anonymního chatu, pokud by se jim něco podobného dělo. Rozdali jim také letáčky s kontakty, kde mohou najít pomoc. A především zdůraznili dětem, že je důležité se někomu svěřit a říct si o pomoc.

Pin It