eskola600-klik

2022 European youth parliament 6Teambuilding. Práce v komisích. Valné shromáždění. Toto byl program Regionální výběrové konference Evropského parlamentu mládeže  11. - 13. listopadu 2022 v Hradci Králové. Diskutovaly a připomínkovaly se témata jako "Jaký postoj by měla zaujmout EU v boji s moderním otroctvím", "Jak může EU zajistit přechod ke zdrojům alternativní energie" nebo "Jaké kroky by měla EU podniknout, aby zajistila rovné a vzájemně výhodné partnerství s Afrikou". Akce se účastnilo 80 studentů z celé ČR a cílem bylo vybrat studenty, kteří budou reprezentovat ČR na Národní výběrové konferenci Evropského parlamentu mládeže v Kolíně (březen 2023).  

 Teambuilding. Committee work. General Assembly. This was the programme of Regional Selection Conference of European Youth Parliament  11 - 13 November 2022 in Hradec Kralové. The topics such as  What approach should the EU take to combat modern slavery, how can the EU ensure transition to alternative energy sources or what steps should the EU take to ensure an equal and mutually beneficial trade partnership with Africa  were  discussed and attacked in teams of 80 students with an aim to select students who will represent our school at National Selection Conference of European Youth Parliament in Kolín (March 2023).

 

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1
Pin It