eskola600-klik

Dne 1.listopadu 2022 bylo v prostorách obřadní síně mariánskohorské radnice v Ostravě nezvykle živo. Hosty však nebyli svatebčané, ale zastupitelé obvodu, ředitelé škol a úředníci radnice. Sešlo se takřka 40 zájemců, kteří projevili zájem o sehrání hry Finanční svoboda, jejíž autorem je ing. Karel Kořený, který přijal roli moderátora akce, které se velmi profesionálně zhostil.

Zvláště v současné složité ekonomické situaci, kdy téma inflace rezonuje celou společností je potřebné, aby občané posílili svou finanční gramotnost, a to bylo také cílem celé organizace zábavného odpoledne. Tento projekt financovaný z prostředku EU a řízený MSK, mohl proběhnout díky spolupráci s partnerskouškolou, OA a VOŠS, p.o., která je nositelkou tohoto projektu a má sídlo v obvodu města.

Projekt Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019613 vede ke zvýšení podnikavosti, podnikání a kreativity především žáků SŠ a ZŠ, je do něj zapojena i partnerská základní škola
Generála Janka, působící v obvodu Ostrava - Mariánské Hory a Hulváky. Podpora finanční gramotnosti směřuje i do řad veřejnosti.

Hra finanční svoboda provede účastníky 30 lety života, v nichž vždy tým hráčů rozhoduje o finanční situaci a spravuje osobní rozpočet. Cílem je dosažení předem stanovených plánů – zajištění bydlení, spoření, vzdělání, dovolené, atd.

Samozřejmě nejvysněnějším přáním všech je dosažení finanční nezávislosti, tzn. zajištění úspor v takové výši, že člověk nemusí pracovat.

Nejúspěšnější hráči byli oceněni drobnými cenami předanými starostou obvodu Mgr. Patrikem Hujdusem, který si hru také zahrál.

Věřím , že hra splnila svůj účel přinesla spoustu informací z oblasti finanční gramotnosti a zároveň pobavila účastníky.

Ing. Eva Kazdová
Garant PIK
OA a VOŠS, Ostrava-Mariánské Hory

Pin It