eskola600-klik

Adaptacni kurz 10

Naše obchodní akademie uskutečnila adaptační kurzy 1. ročníku ve dvou turnusech, a to od 12. 9. do 14. 9. 2022 a od 19. 9. do 21. 9. 2022 na chatě Liptov v Beskydech. Oba turnusy adaptačních kurzů žáků prvních ročníků byly podpořeny dotačním programem Moravskoslezského kraje nazvaném Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2022/2023 - „Zkvalitnění školního preventivního programu pro žáky I.ročníku OA“. Na ubytovacím zařízení pobývaly vždy dvě třídy.


V prvním týdnu kurz absolvovala 1. B se třídou 1. S, ve druhém týdnu se účastnily třídy 1. A a 1. E. Naši žáci se na adaptačním kurzu formou různých činností ve skupinách učili především efektivní spolupráci v týmu, dále ohleduplnosti, vzájemnému respektu, toleranci, poctivosti a zodpovědnosti při MSKOAOplnění jednotlivých úkolů. Učitelé společně s výchovnými poradkyněmi měli příležitost nejen poznat budoucí žáky, ale zároveň posuzovali jejich slovní vyjadřování, projevy chování při kolektivních hrách, hodnotili empatii, vstřícnost, motivaci, včetně organizačních schopností. Adaptační kurzy splnily očekávání vyučujících. Naši nejmladší se s plným nasazením účastnili veškerých aktivit a vytvořili příjemnou atmosféru třídenního pobytu.

Prvnímu ročníku přejeme dostatek sil k překonávání překážek a mnoho školních úspěchů.


Mgr. Eva Mikulíková a Mgr. Kateřina Langrová – výchovné poradkyně

 

Adaptacni kurz 1.jpgAdaptacni kurz 2.jpgAdaptacni kurz 3.jpgAdaptacni kurz 4.jpgAdaptacni kurz 5.JPGAdaptacni kurz 6.jpgAdaptacni kurz 7.JPGAdaptacni kurz 8.JPGAdaptacni kurz 9.JPGAdaptacni kurz 11.JPGAdaptacni kurz 12.JPGAdaptacni_kurz_10.JPG

Pin It
 
 
 

Ochrana osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Jobman, s.r.o.
Livornská 449, Praha - 109 00

dpo@dpohotline.cz

Zapojili jsme se

dofe 600

MASPAKTunesco asp member asso schools network cze B

Galerie

Zřizovatel

logo msk

prispevkova organizace