eskola600-klik

V pondělí 12. září 2022 žáci 4. ročníku oboru Zahraniční obchod obhajovali netradičně, a to formou prezentací své odborné praxe, které fyzicky absolvovali v květnu 2022, a to za účastí Mgr. Šárky Plačkové, která zastupovala MSPAKT Ostrava, díky jejichž spolupráci měli naši žáci možnost vykonávat svou odbornou praxi i ve společnostech se zahraniční účastí.

DSC02847
V daném časovém limitu museli žáci odprezentovat před odbornou komisí a svými spolužáky předem známé parametry z odborných praxí. Podmínkou byla náplň odborné praxe, vyhodnocení využitých kompetencí, ale i nově získané kompetence, dále prezentace výstupů práce a celkové zhodnocení dané praxe.

DSC02849
Za předmětovou komisi ekonomů hodnotily splnění těchto parametrů Ing. Magda Březná, MBA, DBA a Ing. Ivana Němcová, Ph.D. Součástí hodnocení byl i způsob prezentování. Další časový limit se týkal prezentace v jazyce anglickém, kdy tento výstup hodnotila za předmětovou komisi jazyků Mgr. Radka Šťastná. Nedílnou součástí prezentací bylo hodnocení formy prezentace, kterou za předmětovou komisi přírodních věd hodnotil RNDr. David Sikora, Ph.D.

DSC02881
Jsme rádi, že většina žáků hodnotila své odborné praxe velmi pozitivně a doporučila pokračovat ve spolupráci v daných společnostech i pro další ročníky. Je vidět, že směr, kterým se naše škola ohledně odborných praxí vydala je směrem správným, i když bude nějakou dobu trvat, než dojdeme k samotnému cíli. Nicméně nastartováno již máme a do budoucna věříme, že odborné praxe nebudou jen formální záležitostí, ale v pravém slova smyslu odborné praxe plné nových kompetencí nejen pro budoucí trh práce, ale i pro život jako takový.

DSC02853

DSC02860
Děkuji všem žáků třídy 4.B za kvalitní prezentování a kolegům za pomoc při hodnocení.

Ing. Magda Březná, MBA, DBA
Vedoucí PK ekonomických předmětů

Pin It