eskola600-klik

V pondělí 10. ledna 2022 proběhnou třídní schůzky ve formě informačních pohovorů s jednotlivými vyučujícími v souvislosti s blížícím se uzavíráním hodnocení žáků za 1. pololetí tohoto školního roku. Konzultace s pedagogy je možná od 16:30 do 18:00 h v jejich kabinetech

Vzhledem k aktuálně platným covid-hygienickým opatřením je povinnost po celou dobu pobytu v budově školy mít nasazenu ochranu úst a nosu respirátorem.

Pokud je toto opatření pro Vás nevyhovující nebo se nemůžete do školy dostavit, nabízíme Vám samozřejmě i jinou možnost získání informací o studiu Vašeho dítěte (e-mail, telefon, konzultace v jiném dohodnutém termínu).

Pin It