eskola600-klik

V posledním týdnu prázdnin každoročně probíhají přípravy učitelů na nový školní rok, nejinak tomu bylo i v letošním závěru srpna, kdy se někteří z nás vydali ve dnech 26.-27. srpna 2021 na Letní školu historie uspořádanou Ústavem pro studium totalitních režimů v prostorách Centra současného umění DOX do Prahy, aby tentokrát získali odpověď na obligátní otázku: „K čemu jsou nám dějiny?“

dox 1

dox 2

Společně jsme snad s letošním obrovským kolektivem 170 účastníků – učitelů historie z celé ČR odpověď na otázku v různých variacích nalezli, o čemž vás, milí studenti, přesvědčíme v letošních hodinách dějepisu!

dox 3

Pin It