eskola600-klik

Dne 18. srpna 2021 převzala ředitelka naší školy, Ing. Eva Kazdová, v prostorách Valdštejnské zahrady Senátu ČR osobně z rukou ministra školství, Ing. Roberta Plagy, Ph.D., nejvyšší pedagogické vyznamenání udělované v ČR, Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně – za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost.

Mediale

Při oceňování byla vyzvednuta zejména nadstandardní podpora přírodovědného a environmentálního vzdělávání, zapojení do krajské projektové činnosti v oblasti polytechnického vzdělávání, projekt fiktivních firem, který letos proběhl dokonce v mezinárodním formátu, organizace workshopů a soutěží.

Paní ředitelce blahopřejeme k velkému úspěchu, a to tím spíše, že jde dle jejích slov nejen oocenění její osoby, ale také o ocenění celé školy a pedagogického sboru, čehož si velmi vážíme.

Gratulujeme!

Pin It