eskola600-klik

Ve dnech 16. a 17. 6. 2021 proběhla u nás ve škole zajímavá vzdělávací akce zaměřená na podporu podnikání a podnikavosti s názvem Kaleidoskop nápadů. Konala se v rámci aktivit projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje a byla určena studentům i jejich učitelům.

kaleidoskop

Ve středu 16. 6. 2021 byla aktivita realizována prezenčně v prostorách naší školy. Prezentace probíhaly v aule, doprovodný program a občerstvení v prostorách zahrad.

Velmi zajímavá byla hned první prezentace týkající se možnosti zapojení škol do JA Czech (organizace Junior Achievement). Její výkonný ředitel Martin Smrž informoval o poslání této organizace a jejich aktivitách. Představila se také studentská firma PEAK z Gymnázia v Ostravě-Hrabůvce, která vyhrála soutěž o nejlepší JA firmu v ČR se svou aplikací na výuku angličtiny pomocí filmů.

Dopolední část uzavřelo vystoupení předsedy společnosti BrainBrush Romana Šmiřáka, který si svým nezaměnitelným projevem ihned získal maximální pozornost všech studentů. Jeho příspěvek na téma „Kdo jsem, má svůj důvod – jaký?“ byl inspirativní a určitě přivedl všechny posluchače k zamyšlení nad svými životními cíli.

Po obědové pauze se účastníci rozdělili. Studenti pokračovali v aktivitě s Romanem Šmiřákem na téma „Jak zjistit, v čem jsem dobrý a co v mám životě dělat?“. Učitelé si vyslechli prezentaci na téma „Inovativní metody ve vzdělávání“, jejímž autorem byl David Vrtaňa ze sdružení Mladý podnikavec.

Ve čtvrtek 17. 6. 2021 proběhla akce v rámci on-line připojení. Dopolední program byl realizován formou přednášek, např. na téma „Marketingová komunikace a neuromarketing“, „Povolání budoucnosti a jak si udržet reputaci v online sítích (+ online bezpečnost)“, „Online marketing“ aj. Obsahem těchto prezentací a přednášek bylo představit nové možnosti podnikání přes internet, které je v současné době velmi aktuální.

Na akci Kaleidoskop nápadů spolupracovala i naše škola. Skvělé občerstvení zajišťovala firma Food Atelier.

Domníváme se, že tato dvoudenní aktivita jednoznačně naplnila svůj účel, poskytla informace, vzdělávala, inspirovala, ale i pobavila a umožnila navázat nové vztahy mezi krajskými školami.

Pin It