eskola600-klik

Jedním z cílů Sítě přidružených škol UNESCO, do níž se řadí i naše škola, patří seznamování studentů s památkami zařazenými do světového kulturního dědictví UNESCO, a proto jsme se se třídou 2. E vypravili ve dnech 3.-5. 6. 2021 na badatelskou exkurzi do „města stříbra a dvou katedrál“ – Kutné Hory.

Šlo o nultou, pilotní akci tohoto typu, a proto jsme pečlivě zvažovali, kam naše kroky povedou. Volba padla vzhledem k ekonomickému zaměření naší školy právě na Kutnou Horu, která platila v době středověku za pomyslnou centrální banku českého království, neboť právě zde se nacházela královská mincovna založená Přemyslovci na ložiscích nejkvalitnější stříbrné rudy u nás. Celá třetina evropského stříbra vrcholného a pozdního středověku se vytěžila právě v Kutné Hoře, která se stala vedle Prahy svého času druhou neoficiální
metropolí našeho státu.

13

Během bohatého třídenního programu jsme navštívili Hrádek – Muzeum českého stříbra, kdy jsme měli příležitost sestoupit do původního důlního díla a zakusit tak velmi náročné pracovní podmínky kutnohorského horníka. Odměnou za tento odvážný výkon nám byla vlastnoruční ražba pražského groše, který jsme si pak ponechali jako cenný suvenýr z exkurze.

6

Poté naše cesta vedla do Vlašského dvora – ekonomického srdce Kutné Hory, kde si zbudovali vedlejší sídlo i čeští králové, aby zblízka občasně dozorovali samotné ražbě měny, jejíž technologicky náročný postup jsme měli možnost názorně zhlédnout během moderní interaktivní prohlídky.

Díky bohatství plynoucímu z těžby stříbra zbožní kutnohorští měšťané postavili patronce všech „havířů“ sv. Barboře na konci 14. st. pozděgotickou katedrálu sv. Barbory, jejíž denní i noční krásu interiéru i exteriérů jsme během poutavého výkladu paní průvodkyně mohli obdivovat. Chvíle zastavení a odpočinku od každodenního shonu jsme rovněž zažili i v druhé, katolickou církví postavené katedrále Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana
Křtitele.

2 2

Moment opravdového, až mrazivého zastavení a rozmýšlení o našich mnohdy malicherných „problémech“ a pomíjivosti lidského života ale nastal v kostnici v Sedlci, kde bylo v minulosti (vyplněné mj. válkami a epidemiemi) nashromážděno několik desítek tisíc ostatků zesnulých lidí, vyskládaných během nedostatku pohřebních míst na hřbitově v pozdější době do bizarních objektů a tvarů.

1 1

Během naší výpravy jsme také navštívili v Čechách unikátní empírový skvost postavený vlivnými českými hrabaty z rodu Chotků, zámek Kačina u Kutné Hory, příjemnou tečkou pak byla prohlídka expozic romantického neogotického sídla Auerspergů – „pohádkového“ zámku Žleby u Čáslavi se zoologicky jedinečnou oborou ochočených bílých jelenů původem z Persie.

14 1

Děkujeme všem, kteří nám umožnili organizačně i finančně v této nelehké době uspořádat tuto vzdělávací školní akci za poznáním nádherné Kutné Hory, místa s celosvětovým kulturním přesahem. Věříme, že se nám i v dalším školním roce podaří navázat na započatou tradici exkurzí UNESCO a navštívit další kulturně cennou lokalitu ČR.

Pin It