eskola600-klik

Naše škola stejně jako v uplynulých letech, tak i letos pokračuje v partnerství s Ostravskou univerzitou v oblasti realizací souvislých pedagogických praxí. Ani v současném složitém období, kdy jsme se museli vypořádat s přechodem výuky do virtuálního prostředí, jsme přes všechna úskalí nezavřeli pomyslná vrátka aspirantům pedagogiky a umožnili jsme jim absolvovat své první profesní krůčky na naší škole.

Aktuálně na obchodní akademii působí skupina praktikantů, kterým jsme dali možnost vstoupit do výuky českého jazyka, španělštiny, dějepisu aj. předmětů a vyzkoušet si tak trochu jinou formu edukace v online prostředí.

Mezi vybranými studenty je i slečna Denisa Gregořicová, studentka historie a českého jazyka, která nám řekla: „Vaši školu jsem si vybrala z toho důvodu, že jsme tam měli v rámci náslechové praxe možnost zúčastnit se hodin vašich kolegů. Navíc mi byla vaše škola ochotna poskytnout potřebnou praxi v takto komplikované době, kdy se většina škol zdráhala praktikanty přijímat.“ Andrian Pustowka, který u nás momentálně vyučuje španělštinu a dějepis, se nám zase svěřil: „I přes komplikovanou situaci s pandemií mi OA jako jedna z mála škol umožnila uskutečnit vysokoškolskou praxi. Po celou dobu praxe ke mně převládá ze strany vyučujících přátelský přístup.

Naši školu zájem budoucích učitelů těší, neboť i pro naše kolegy jsou setkání s praktikanty a jejich moderními pohledy na výuku zajímavá a přínosná. Jsme rádi, že jsme vám mohli v této nelehké době pomoci a přejeme vám ve vaší budoucí profesi hodně úspěchů!

PhDr. Tomáš Caloň
Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava – Mariánské Hory, p. o.

Pin It