eskola600-klik

Pokračuje povinná distanční výuka pro všechny třídy naší školy.

Důležité:

  • Pro vstup do školy a pohyb v budově školy platí hygienická opatření včetně povinnosti mít nasazený respirátor.
  • Lze realizovat individuální konzultace (jedne učitel - jeden žák). Na konzultaci se vždy musíte s vyučujícím domluvit předem (telefonicky, mailem).
  • Umožněny jsou i skupinové konzultace pro max. 6 žáků. Konzultace jsou určeny výhradně pro maturanty nebo žáky ohrožené školním neúspěchem.

Organizace konzultací byla zaslána na školní e-maily a uložena na nástěnku v Bakalářích.

Nezapomínejte komunikovat s vyučujícími, pravidelně se účastnit distanční výuky, omlouvat se při neúčasti, řešit technické nedostatky a výpadky při distanční výuce s třídními učiteli.

Žákům a zákonným zástupcům jsou informace o organizaci a průběhu vzdělávání průběžně zasílány na školní e-mailové adresy.

 

Pin It