eskola600-klik

Během prvních dnů po návratu z prázdnin jsme nelenili a zúčastnili se jako vyučující dějepisu dvou akcí. Ve dnech 27. – 28. 8. letní školy „Nahlížet dějiny“ v galerii moderního umění DOX v Praze, kde se konala pod záštitou ÚSTR série přednášek a workshopů zaměřených na využití poznatků současné historické vědy v didaktice dějepisu, a to vždy s důrazem na různorodost úhlů pohledu na jeden konkrétní problém.

Následně 11. – 13. 9. proběhl vzdělávací seminář pro učitele „Jak vyučovat o holocaustu“, který opakovaně uspořádal Památník Terezín pod hlavičkou MŠMT. V Židovském městě v Praze a následně v koncentračním táboře Terezín jsme navštívili místa pohnuté historie 20. st. doplněná o obsáhlý výklad událostí, pokračovali jsme didakticky zaměřenými workshopy, diskutovali jsme s pamětnicí, devadesátiletou paní Helgou Weissovou, a mj. jsme načerpali i nové informace o romském holocaustu a „cikánských táborech“ na našem území. Ústavu pro studium totalitních režimů i Památníku Terezín tímto děkujeme za skvělé akce, které pro učitele dnes již pravidelně konají. Rádi se za rok zúčastníme!

Vyučující dějepisu
PhDr. Tomáš Caloň a Mgr. Zdeňka Zamazalová

Pin It