eskola600-klik

Ve dnech 18.-20. února 2020 se uskutečnilo v Ostravě druhé společné setkání zemí V4 v rámci projektu SDÍLENÁ FIKTIVNÍ FIRMA. Realizace projektu je možná díky podpoře Mezinárodního visegrádského fondu a spolupráce s dalšími zeměmi V4 – Maďarsko, Polsko, Slovensko.

Během druhého setkání došlo k představení mezinárodní sdílené fiktivní firmy ChartEco na 12. ročníku ostravského veletrhu fiktivních firem v prostorách areálu Černá louka. Takto vytvořená mezinárodní firma zatím nemá obdobu ani v rámci Europenu.

V prvním dnu došlo po prohlídce školy k přivítání 30 zahraničních účastníků a k prezentaci zadaného tématu Personalistika. Za přínosné lze určitě považovat výměnu informací z jednotlivých zemí V4 a diskuzi na toto téma, která byla ukončena kvizem, ve kterém žáci získali příležitost otestovat své získané znalosti.  Závěrem došlo k vyhodnocení a vyhlášení  výsledků kvízu, které  byly podpořeny drobnými cenami.

 Vítězové kvízu na téma Personalistika:

  1. Péter Málik (Maďarsko)
  2. Michal Čep (Česká republika)
  3. Kira Blazsó (Maďarsko)

Večer žáci V4 poměřili své síly v bowlingu a učitelé podnikli prohlídku města.

Druhý den partneři V4 navštívili hornické muzeum Landek a v rámci prohlídky sfárali do míst, kde se v minulosti těžilo černé uhlí. Je pochopitelné, že to pro mnohé zúčastněné byl nezapomenutelný zážitek. Odpoledne všichni účastníci z V4 vyrazili na Černou louku, aby se podíleli na vybudování společného stánku mezinárodní fiktivní firmy ChartEco. Večer měli žáci ze zahraničí možnost poznat centrum Ostravy díky prohlídce, kterou zajistili  žáci oboru zahraniční obchod. Učitelé čekalo pracovní přátelské setkání, ve  kterém byl  projednáván průběh  nejen nadcházejícího veletrhu FF, ale i obsahová náplň a podmínky projektu V4.

Poslední den projektového setkání byl zacílen na průběh a konání 12. ročníku ostravského veletrhu FF s mezinárodní účasti, na němž vystavovalo okolo 30 fiktivních firem. Zde žáci  projektu V4 provedli na společném stánku poslední úpravy a pak již následovalo samotné obchodování. Žáci představili zájemcům svou společnou firmu a vyráběné ekologické produkty z papíru.

Průběh veletrhu a představení společné fiktivní firmy ChartEco je možné shlédnout na záznamu od regionální televize Polar.

https://polar.cz/porady/studuj-u-nas/studuj-u-nas-26-02-2020-17-25

Během obchodování navštívila žáky i manažerka Ing. Alena Stešnerová z reálné firmy StoraEnso, což je mezinárodní společnost zabývající se výrobou papírenských produktů ze dřeva a  z obnovitelných zdrojů, která spolupracovala se sdílenou studentskou firmou ChartEco . Manažerka si vyslechla od žáků představení své společnosti ChartEco  a ocenila jejich dosavadní práci. Dopolední program veletrhu zahrnoval i odborný seminář na téma „Fiktivní firma – součást globálního podnikání (sdílení příkladů dobré praxe). V rámci semináře došlo i k představení projektu V4 a mezinárodní fiktivní firmy ChartEco. V odpoledních hodinách probíhalo vyhodnocení jednotlivých kategorií veletrhu fiktivních firem, účastníkům byly předány diplomy, poháry a ceny. Poté byl veletrh i projektové setkání škol zemí V4 ukončeno.

Všem zúčastněným patří velký dík za přínos při tvorbě sdílené fiktivní firmy, a za veškeré aktivity, které vynaložili během tohoto střetnutí. Věříme, že setkání bylo pro všechny zúčastněné přínosné při získávání nových cenných zkušeností, utužení přátelských vztahů a k dalšímu plnění našeho společného snu – sdílené fiktivní firmy.  Další setkání proběhne září 2020 v Budapešti. Již teď se na všechny těšíme.

 

Pin It