Výuka k podnikání a podnikavosti přináší úspěch. Obchodní akademie z Ostravy – Mariánských Hor zorganizovala již 12. ročník veletrhu fiktivních firem se zahraniční účastí. Dne 20. 2. 2020 na výstavišti Černá louka soutěžilo 27 fiktivních firem.

Novinkami letošního roku byly 2 fiktivní firmy ze ZŠ Generála Janka a 1 firma složená ze studentů 4 států – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska.

Soutěžní klání bylo velmi vyrovnané a řada podnikatelských nápadů byla velmi originální. Nejlepší firmou byla vyhlášena BikeFamilly, s. r. o., z hotelové akademie Liptovský Mikuláš, nejlepší katalog měla firma ETERNITY, s. r. o. – OA Valašské Meziříčí, nejzajímavější vizitku – The World of Wine, Ltd. Polsko, nejvýstižnější slogan – HandiFit, s. r o. – PrimMat Frýdek Místek, nejšikovnější představení firmy v 90 minutách Muf-Muf, s. r. o. – OA Český Těšín, nejpřitažlivější prezentaci firmy přednesla FitBreak, s. r. o. – OA, Ostrava – Mariánské Hory.

Ocenění za nejlepší stánek si odnesl APIS, Ltd. – zespol skol Polsko. S podnikatelským záměrem zabodovala u hodnotící komise firma Fajnhouse, s. r. o. – PrimMat Frýdek Místek. Cenu pro nejlepšího reprezentanta si odnesl Patrik Belák – Propagátor, s. r. o., a pro nejlepší reprezentantku Adéla Fiedlerová – FLOWI, s. r. o.

Děkujeme Ing. Evženu Tošenovskému za to, že převzal záštitu nad veletrhem a Mgr. Patriku Hujdusovi, starostovi městské části Mariánské Hory a Hulváky, za podporu fiktivních firem na ZŠ a OA. Bez této podpory by realizace veletrhu nebyla možná.

Moderní výuka ekonomických předmětů na Obchodní akademii v Ostravě – Mariánských Horách vytváří most mezi teorií a praxí, snaží se, aby žáci byli dobře připraveni pro zapojení se do budoucího podnikání. Přejeme všem hodně elánu do další práce!

Pin It