eskola600-klik

V pátek 15. 11. 2019 si žáci a vyučující projektovým dnem připomněli významné výročí našich novodobých dějin – výročí konce komunistické diktatury.

Vyučující připravili zábavně i vážně několik workshopů. Například na 45 minut se vybrané třídy přenesly do hodiny psaní na stroji před 30 lety. Podařilo se zajistit 10 funkčních mechanických psacích strojů a 3 elektrické, na kterých si studenti vyzkoušeli např. souvislý opis podle tehdejší učebnice, vypracování dopisů do předtisku, psaní přes kopírovací papír… Závěr hodiny byl věnován těsnopisu. V další místnosti probíhala soutěž ve znalostech kupní síly před rokem 1989, v jiné učebně bylo hlavním tématem – cestování před rokem 1989. V této učebně zaujali žáci v dobových kostýmech např. příslušnice veřejné bezpečnosti a voják. Další workshop byl sestaven z českých filmů Pupendo, Pelíšky, Kolja, Rebelové, ve kterých byly vybrány sekvence s cizojazyčnými hláškami. Vyučující českého jazyka využily seriálu Vyprávěj, aby na základě vybraných pasáží diskutovaly se žáky. Vyučující německého jazyka si pro studenty připravily prezentaci o historii Berlína od roku 1945 do pádu Berlínské zdi v listopadu 1989. Seznámily žáky nejen s politickými událostmi, ale i se způsobem života ve východní a západní části. Na závěr si všichni zazpívali píseň skupiny Scorpions „Wind of Change“, která se stala hymnou všech lidí, kteří bojují za svobodu a demokracii.

 

Součástí oslav byl i socialistický čtyřboj, kterého se zúčastnilo 6 tříd z prvních a druhých ročníků. Před zahájením samotných soutěží proběhlo uvítání všech účastníků Písní práce a rozcvičení s rozhlasem. Soutěžilo se v disciplínách jako střelba na koš, přetahování lanem, hod ringo kroužkem na tyč a přesnost střelby do švédské bedny. V tělocvičně byla skvělá atmosféra a akci si všichni užili.

V aule školy probíhala aktivita na téma emigrace a exil. Nejdříve žáci shlédli nový dokument, který škola získala od společnosti Člověk v tísni z projektu Příběhy bezpráví. Film nazvaný „1989: Z dopisů psaných přes železnou oponu“ přinesl příběh jednadvacetiletého studenta, který v roce 1989 utekl z Československa do Francie. Naše moderní dějiny jsou mimo jiné dějinami útěků a vyhánění. Tento fakt zdůraznil pozvaný host Mgr. Kamil Rodan, PhD. ze Slezského zemského muzea v Opavě. Od konce třicátých let se o zoufalý únik z Československa pokoušeli Židé, ze země odcházeli vojáci, intelektuálové, odpůrci nacismu. Po skončení 2. světové války muselo zemi opustit více než dva miliony Němců, zpravidla bez soudu, na základě nepřijatelného principu kolektivní viny. Když v únoru 1948 provedla komunistická strana státní převrat, před totalitou prchaly desetitisíce lidí. Nová mnohatisícová vlna útěků nastala po sovětské okupaci v srpnu 1968, v následujícím dvacetiletí vyháněla Státní bezpečnost nepohodlné disidenty. Pád komunismu neznamenal jen svobodu pro ty, kdo tu žili, ale tisícům dalších lidí přinesl možnost vrátit se bez obav do vlasti, setkat se po letech se svými blízkými. Rok 1989 ukončil vyhnanství a roztržení rodin.

 

Obchodní akademie opečovává dvě zahrady, protože je školou ekologickou. Stalo se již tradicí, že při výjimečných příležitostech sadíme za přítomnosti ředitelky školy Ing. Evy Kazdové památečný strom.

Hlavní myšlenkou oslav byla výzva k aktivní občanské angažovanosti. Mohli jsme si znovu uvědomit, jak se žilo v policejním totalitním státě. To, že nyní žijeme v demokratické společnosti, neznamená, že o demokracii nemůžeme přijít.

Mgr. Zdeňka Zamazalová

Pin It