Ve dnech 22.-24. října 2019 se uskutečnilo v Košicích první společné setkání zemí V4 v rámci projektu SDÍLENÁ FIKTIVNÍ FIRMA. Díky finanční podpoře Mezinárodního visegrádského fondu je v rámci projektu umožněno spolupracovat středními školám zemí V4 – Maďarska, Polska, Slovenska a Česka.

Během prvního setkání došlo k vytvoření a založení mezinárodní sdílené fiktivní firmy, což patří k významným aktivitám, které nemají obdobu nejen v rámci zemí vyšegradské čtyřky, ale ani na území evropské unie, v rámci organizace fiktivních firem Europen. Díky zaměření projektu dojde tak k posílení klíčových kompetencí žáků v oblastech jako je např. účetnictví, marketing, managment, PR, IT, cizojazyčné kompetence a další. Česká fiktivní firma ChartEco bude tvořit mateřskou společnost, která bude spolupracovat s dceřinými společnostmi v jednotlivých školách zemí V4.

Každá země tedy zakládá svou specializovanou FF, ta může mít zastoupení libovolného počtu žáků, ale na jednotlivé mobility vysílá skupinu pouze 8 žáků. Naši školu zde reprezentovali žáci oboru zahraniční obchod. Program setkání v Košících byl plný přínosných aktivit – hned v prvním dnu probíhala prezentace a diskuze o systému daní v krajinách V4, kterou si připravili a prezentovali žáci jednotlivých zemí V4. Dále následovala série prezentací a ukázek používání písemností a dokladů při obchodování. Poté žáci otestovali své znalosti z oblasti daňové problematiky v kvízu. Po něm proběhlo valné shromáždění mezinárodní sdílené fiktivní firmy, kde došlo k ujasnění důležitých záležitostí projektu.

Během projektové setkání byl zároveň zahájen a slavnostně otevřen již 17. mezinárodního veletrhu fiktivních firem krajin V4, který se stal určitě velkou inspiraci pro společnou FF škol zemí V4. Žáci dostali také příležitost k prohlídce města s průvodcem.

Poslední den se všichni účastnící vydali opět na veletrh fiktivních firem, kde žáci V4 hodnotili fiktivní firmy o cenu sympatie. Nejprve se však zúčastnili workshopu na téma Sociální média – brána do byznysu a prezentace projektu Sdílené fiktivní firmy a úvodní prezentace mezinárodní fiktivní firmy ChartEco. Následně došlo k vyhodnocení aktivit projektového setkání, předání certifikátů zúčastněných členům V4 a vyhlášení výsledků kvízu z daňové problematiky. Žáci naši OA, obsadili krásné 2. místo.

Na závěr veletrhu fiktivních firem byli ocenění nejlepší fiktivní firmy a naše fiktivní firma Flowi, která se veletrhu účastnila a byla vytvořena již v minulém školním roce, v tomto hodnocení získala za elektronickou prezentaci získala 1. místo.

Závěrem je potřeba poděkovat všem zúčastněným za přípravu a absolvování prvního projektového setkání v Košicích. Byl tak učiněn první krok k naplnění společného snu – sdílená fiktivní firma. Další setkání proběhne v únoru 2020 v Ostravě a již teď se na setkání všichni těšíme.

Pin It