Pro žáky 1. ročníku Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách byly v září 2019 zorganizovány dvoudenní adaptační kurzy. Tyto kurzy proběhly v horské chatě Liptov v obci Ostravice. Kurzů se zúčastnilo celkem 119 žáků ze 4 tříd.

Náplní kurzů byly především aktivity a činnosti, které vedly ke stmelení kolektivu. Počasí bylo proměnlivé, občas i pršelo. Žáci se vzájemně seznamovali při různých společenských hrách, bojovkách, kvízech či sportovních aktivitách. Mohli tak poznat blíže své spolužáky, což jim určitě zpříjemní začátky studia na nové škole. Žáci se do programu zapojovali s chutí a elánem. Přejeme jim hodně studijních a osobních úspěchů.

Pin It