Ve dnech 11. – 12. září 2019 se vybraní žáci naší školy zúčastnili dvoudenního výjezdního soustředění na Ostravici v penzionu Sluníčko. Jednalo se o akci na podporu talentovaných žáků v rámci projektu Hledáme a inovujeme SMART řešení v Ostravě, reg. č. 0984/2019/ŠaS, který je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy.

DDBC89DC AE5B 4E42 9DD2 F976D199FB0E

Cílem soustředění bylo vyzkoušet si prezentace prací, které žáci v průběhu realizace projektu zpracovávají a dát jim doporučení pro jejich zdárné dokončení. Program soustředění byl proto těmto aktivitám uzpůsoben.

Žáci nejdříve absolvovali přednášku na téma prezentační dovednosti pod vedením paní Mgr. Karoliny Čiklové a poté představili své práce na téma SMART Ostrava, které mají přinést nová nebo inovovaná chytrá řešení pro město Ostravu ve vybraných oblastech.

Večer byl ve znamení odpočinku a volné diskuse na vybraná studentská témata. Kromě pracovního programu se našel čas i na vycházku do nádherné přírody Beskyd.

V další části projektu budou žáci své práce finalizovat, dojde k jejich obodování a následně je budou prezentovat před komisí složenou ze zástupců odborné praxe a školské komise Rady statutárního města Ostravy. Za poskytnutou finanční podporu děkujeme!

Pedagogové zahrnutí do projektu na podporu práce s talentovanými žáky:
Mgr. Jitka Šeděnková
Mgr. Bc. Alena Koubková
doc. Ing. Jan Nevima, Ph.D.

ostrava

Pin It