V celostátním kole matematické soutěže SOŠ se 3 studenti naší školy umístili jako úspěšní řešitelé:

Pořadí našich úspěšných řešitelů:

Kategorie IV. – 1. ročník (295 účastníků)
Úspěšný řešitel Pořadí v rámci ČR Pořadí v rámci OA
Šrámková Aneta 1.B 122. 9.
Strachotová Bára 1.A 154. 12.
Kategorie V. – 2. ročník (268 účastníků)
Obercian Martin 2.E 119. 13.

matika soutěž s

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

vyučující matematiky

Pin It