SOČ kopieDne 16. dubna se naši nadaní žáci Petr Navrátil, Nela Dubská a Kateřina Vantuchová (2. E) zúčastnili okresního kola Středoškolské odborné činnosti 2019, které se konalo na Střední odborné škole chemické akademika Heyrovského v Ostravě-Zábřehu. Soutěžící obhajovali své práce ve dvou  oborech: historie a pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času.

Žáci byli velmi úspěšní!

Kateřina Vantuchová obsadila 2. místo s prací Armáda za třicetileté války. Petr s  Nelou získali 1. místo za obhajobu práce Digitální demence a postoupili do krajského kola, jež proběhlo na Vysoké škole báňské - technické univerzitě v Ostravě dne 10. května.

V obrovské konkurenci kvalitních prací krajského kola byli naši žáci opět nejlepší.

Petr s Nelou získali 1. místo a postupují se svou prací do celostátního kola.

Blahopřejeme a přejeme hodně štěstí!

Mgr. Eva Mikulíková – školní garant SOČ

SO

Pin It