Letošní jedenáctý Veletrh fiktivních firem na Černé louce se uskutečnil 7. 3 2019 pod záštitou náměstkyně primátora Statutárního města Ostravy Mgr. Andrey Hofmannové, PhD.

Veletrh pořádala Obchodní akademie v Ostravě – Mariánských Horách. Ředitelka školy Ing. Eva Kazdové si moc dobře uvědomuje, že je třeba podpořit podnikavost mladé generace a naučit podnikat i ty, kteří si zatím nevěří. Moravskoslezský kraj je stále na chvostu republiky v této oblasti.

Soutěžilo 35 firem nejen z České republiky, ale také z Polska a Slovenska. Možnost porovnat své schopnosti i v mezinárodním měřítku je velmi důležitá. Fiktivní firmy pořadatelské školy se neztratily v konkurenci, nejvíce zaujala FAJNA pekárna, s. r. o., která uspěla na 2. místě v kategorii prezentace, 4. místo obsadila v kategorii nejlepší firma a nejlepší stánek. Také se líbily firmy Lucy Café a Flowi. Některé nápady byly vskutku originální, celkově zvítězila psí kavárna.

Přejeme všem zájemcům o podnikání dobré nápady, trpělivost a štěstí.

Mgr. Zdeňka Zamazalová
Obchodní akademie, Ostrava – Mariánské Hory