Ve čtvrtek 6. prosince 2018 se na naší škole konala soutěž v deskové hře Finanční svoboda, která nenásilnou a hravou formou seznamuje hráče se základními pojmy finanční gramotnosti.

Soutěž moderoval pan Ing. Kořený, který je mimo jiné spolutvůrcem a „duchovním otcem“ této hry.

Soutěžního dne se zúčastnilo 46 žáků 7., 8. a 9. tříd ze 7 základních škol a 9 studentů naší školy
ze třídy 1. A.

V tělocvičně bylo 7 hracích stolů, u kterých vždy dva proškolení studenti plnili role bankéřů a
zodpovídali za hladký průběh hry. Nejprve probíhalo zkušební kolo, kdy si studenti, kteří hru vůbec neznali (naprostá většina soutěžících), během zhruba 120 minut vše „osahali“. Seznámili se s produkty, které mohou během hry i života využít. Uvědomili si, že vše není jen růžové a klienty může potkat také nenadálá nepříjemná událost, kdy bez pojištění rodina upadá do finanční propasti.

Studenti v této hře vystupovali jako finanční poradci a jejich úkolem bylo klientům radit tak, aby
splnili své tři cíle, které znali hned od začátku hry. Hra probíhá od pomyslných 30 let věku klienta a končí v jeho 60 letech. Aby byla soutěž spravedlivá a férová, tak všichni soutěžící startovali na stejné výchozí pozici (radili stejné rodině, měli stejné cíle…).

Mezi cíle patří především vlastní bydlení, které chce mít klient nejpozději v 39 letech, druhým cílem pak je mít do 48 let např. chatu, auto, dovolenou… Posledním a nejdůležitějším cílem pak je finanční nezávislost, která je vyjádřena určitou sumou peněz v řádech milionů korun.

V rámci hry využívali různé produkty, které se vyskytují na našem finančním trhu, např. hypotéční úvěry, stavební spoření, různé druhy pojistek, penzijní připojištění. Mohli investovat do podílových listů akciových, dluhopisových a peněžních fondů. Během hry, tak jako v životě, se stávají různé události, které klienty potkávají (např. narodí se jim dítě, dostanou přidáno v práci, vláda zvýší daně, koupí si domácího mazlíčka, mohou si vsadit ve sportce, vyhoří jim byt, stane se dopravní nehoda a jejich klienti utrpí úraz…).

Je důležité podotknout, že hra je koncipována tak, aby co nejvěrněji odrážela reálnou situaci na
českém finančním trhu.

Druhá hra už byla „naostro“ a nejlepší hráči byli na konci oceněni drobnými cenami.
1. místo – Tomáš Podešva, Eduard Nábělek (ZŠ A. Hrdličky)
2. místo – Patricie Holaňová, Jakub Horáček (ZŠ Bohumínská)
3. místo – David Pohorelli, Zdeněk Novotný (ZŠ Klegova)

Byla také oceněna nejlepší škola (ZŠ Bohumínská), která dostala jako bonus samotnou deskovou hru Finanční svoboda.

Velké díky patří Ing. Kořenému, který se zkušeně zhostil role moderátora a hru plynule řídil bez
komplikací. Poděkování taktéž patří celé třídě 2. E, která se ochotně ujala rolí bankéřů, hostesek, asistentů moderátora a zasloužila se tak o hladký průběh soutěže. Poděkování také zaslouží Studentská společnost pod vedením p. Ing. Jankoszové, která se starala o občerstvení učitelů a pomáhala i při úklidu tělocvičny po skončení akce. Nemalý dík patří fotografce akce Anetě Holáskové z 3. A, která celou akci krásně nafotila.

 

Pin It