2018 adaptacni kurz 01Pro žáky 1. ročníku Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách byly v září 2018 zorganizovány dvoudenní adaptační kurzy. Tyto kurzy byly plánovány v hotelu Liptov na Ostravici, ale kvůli provozním problémům hotelu muselo být zajištěno náhradní ubytování na chatě Bílá v obci Bílá v Beskydech. Kurzů se zúčastnilo celkem 115 žáků ze 4 tříd.
 Náplní kurzů byly především aktivity a činnosti, které vedly ke stmelení kolektivu. Žáci se vzájemně seznamovali při různých společenských hrách, bojovkách, kvízech či sportovních aktivitách. Protože bylo hezké počasí, většina činností probíhala venku. Bylo určitě příjemnější poznávat své nové spolužáky v přírodě a při hrách než jen ve školních lavicích. Žáci se úkolů nebáli, do programu se zapojovali s chutí a elánem. Nezbývá nic jiného než jim popřát hodně studijních a osobních úspěchů.
2018 adaptacni kurz 02
2018 adaptacni kurz 03
2018 adaptacni kurz 05

Pin It