Harmonogram pro maturanty

maturant

Od 11.5. máte možnost docházet do školy v režimu konzultací. Konzultace jsou plánovány dle rozvrhu, který vidíte v systému Bakaláři a průběžně se bude doplňovat či aktualizovat. Účast na konzultacích není povinná. Pokud na konzultace přijdete, musíte dodržovat nastavená celospolečenská i školní hygienická a provozní pravidla. Seznamte se s dokumenty: organizace konzultací, pravidla bezpečnosti, čestné prohlášení.

 

  • 11. – 22. května - možnost konzultací k maturitním předmětům ve škole. Školu budete navštěvovat ve skupinách dle speciálního rozvrhu, který uvidíte na Bakalářích. Maximální počet žáků na jedné skupině bude 15. Předměty, které budou nasazeny, budou předměty výhradně maturitní. Vaše účast je dobrovolná.
  • 15. května – uzavření známek za 2. pololetí do 10:00 h.
  • 22. května – poslední den vyučování + vydání závěrečného vysvědčení se známkami.
  • 25. - 29. května - 5 dnů volna k přípravě na konání maturitní zkoušky.
  • 1. června – zahájení společné části maturitní zkoušky

 

Informování o způsobu hodnocení (§ 4 vyhlášky č. 211/2020 Sb.)

Pravidla hodnocení, podle kterých dostanete známku na závěrečném ročníkovém vysvědčení, upravuje vyhláška, kterou najdete zde.

Pin It